Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1876. LIETUVOS TREMTINIŲ SĄJUNGA 1990/4; Autorius : Balys Gajauskas
Politinių kalinių Sovietų Sąjungoje iš Lietuvos statutas ypatingas: jie atlikdavo bausmes tremtyje ir po

Žodis, pasakytas parodą atidarant Išskirtinė yra ši paroda, išskirtinė naujo muziejaus patalpa,

1878. MINDAUGO PILIS PUTNAME 1990/4; Autorius : Juozas Kriaučiūnas
Putname, Connecticuto valstijoje, besilanką lietuviai, tiek gyveną šiame kontinente, tiek atvykę iš

1879. PTOLOMĖJAUS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 1990/4; Autorius : A. G.
Pasaulyje garsus graikų mokslininkas, geografas, etnografas Claudius Ptolomaios, lietuviškai Ptolomėjas

1880. MŪSŲ BUITYJE 1990/4; Autorius : Red.
— Vytautas Landsbergis, Lietuvos respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas, gruodžio 7 - 9 d lankėsi

1881. TĖVYNĖJE 1990/4; Autorius : Red.
—    Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienių reikalų ministrai lapkričio 19 d. buvo išprašyti iš

1882. NAUJĄ BARĄ 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
1947 metų kovo mėnesį gautas iš Karinės Valdžios naujas leidimas — autorizacija — kultūriniam

1883. Poeto palikimas 1947/1 balandžio; Autorius : J. Grinius
Vytautas Mačernis, VIZIJOS, pomirtinė poezijos knyga. Spaudai paruošė Vytautas Saulius. Iliustracijos

1884. Gera reprezentacija 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Vokiečiai apie lietuvių dailės parodą Freiburge Apie lietuvių grafikų suruoštą Freiburge  

1885. LITERATŪRA 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Šiemetiniai mūsų knygos laureatai Už tremtyje parašytas ir iki 1947 metais išleistas grožinės

1886. MENAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Lietuvių Tremtinių Opera Lietuvių menininkų rūpesčiu tremtyje (Detmolde) buvo suorganizuota

1887. MOKSLAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Išsami studija apie Mažvydo kalbą Lietuviškosios knygos sukakties proga prof. Pr. Skardžius

1888. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Studijuoja arti 2.000 lietuvių Surinktais apytikriais duomenimis, šiuo metu įvairius universitetus,

1889. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Mirė prof. J. Krikščiūnas Hamburgo ligoninėje širdies liga mirė Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos

1890. LITERATŪRA 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
1946 m. Nobelio premija paskirta H. Hessei 1946 m. Nobelio literatūros premija buvo paskirta vokiečių

1891. MENAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Ryškiausias Amerikos meno reprezentantas Ryškiausias Amerikos meno reprezentantas Metropolitan muziejus

1892. Mokslas 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
11 naujų prancūzų akademikų Academie Francaise priėmė 11 naujų narių, iš jų trys yra

1893. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Modernieji „sūnūs palaidūnai" Berlyno „Telegrafo" žiniomis, britų komunistų organo „Daily

1894. DIRBANČIŲJŲ TEISES ŪKINĖJE SOCIALINĖJE DEMOKRATIJOJE 1991/1; Autorius : P. DAUGINTIS, S.J.
1989 m. pavasarį gavau iš Brazilijos naują knygą: Claudio Nascimiento Rosa Luxemburgo e soli-darnošč.

1895. PIRMIEJI SPAUDOS BALSAI PO ŽUDYNIŲ VILNIUJE 1991/1; Autorius : Red.
Mūsų tauta jau tiek kankinta ir mokyta. Tačiau žmogus vis dėlto tikisi, jog bus geriau, jog

1896. 1990 METŲ LAPKRIČIO SINOIKIJA LIETUVOJE 1991/1; Autorius : Kęstutis Trimakas
1990 m. lapkričio 3 -11 d. Lietuvoje įvykusios Lapkričio Sinoikijos programos įvade cituojami popiežiaus

1897. AŠTUNTASIS TEATRO FESTIVALIS 1991/1; Autorius : J. Žygas
Festivalis įvyko 1990 m. lapkričio 15 - 18 d. Jaunimo centre, Čikagoje. Paprastai festivalis trukdavo tris

1898. PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO DERLIAUS ŠVENTĖ 1991/1; Autorius : J. Žygas
Pedagoginis lituanistikos institutas, kuris veikia Jaunimo Centre, Čikagoje, sausio 19 d. išleido būrelį

Ši šventė turėtų pralenkti viską, kas iki šiol išeivijos buvo rengta. Bet garantuoti negalima,

1900. MŪSŲ BUITYJE 1991/1; Autorius : Red.
— Prof. dr. Rolandas Povilonis, filosofas, išrinktas Vilniaus universiteto rektorium. "Aidų"

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai