Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1926. 50 - ASIS PEN KONGRESAS ŠVEICARIJOJE 1987/3 nr.; Autorius : A. L.
50-asis Tarptautinis PEN klubo suvažiavimas įvyko gegužės 11-17 d. Lugano mieste, Šveicarijoje. Jo

1927. MUZIKO JONO ŽUKO DVIGUBA SUKAKTIS 1987/3 nr.; Autorius : P. Palys
Lietuviškame pasaulyje žinomas muzikas — vargonų virtuozas Jonas Žukas šiais metais švenčia savo

1928. PROF. JONĄ DUMČIŲ ATSIMINUS 1905 — 1986 1987/3 nr.; Autorius : M. J. ADOMAITIS
Prieš mane pora lapų "Literatūros ir meno" (1985 kovo 16), gautų iš Lietuvos. Straipsnyje "Filologo

1929. PRIELAIDOS IR TIKROVĖ 1987/4 nr.; Autorius : Vytautas Volertas
Didieji pasaulio įvykiai yra panašūs j žemės drebėjimus Kalifornijoje: jaučiama, kad bus, bet

1930. STASIO ŠIMKAUS ŠIMTMETIS 1987/4 nr.; Autorius : A. Kučiūnas
Stasys Šimkus (1930 m.). "Stasio Šimkaus laidotuvės pasižymėjo nepaprastu didingumu ir

1931. ATEISTINE MORALĖ 1987/4 nr.; Autorius : Saulius Pašilis
Šiais 600-aisiais Lietuvos krikšto metais oficialiojoje Lietuvos spaudoje reguliariai pasirodo straipsniai

1932. VYSKUPAS, KURIS LANKO VISUS LIETUVIUS 1987/4 nr.; Autorius : Pr. Gr.
Vysk. Paulius A. Baltakis, O. F. M. Kai vyskupas Paulius Baltakis grįžo iš Lenkijos, aplankęs ten

1933. LIETUVIŲ FONDO SIDABRINĖ SUKAKTIS 1988/1 nr.; Autorius : P. Juodvalkis
Žvilgsnis į išeivijos padėtį įsteigti milijoninį fondą, kurio pajamomis būtų remiama

Paskaita, kurią skaitė Stasio Šimkaus sūnus Neris Šimkus Juno Beach Floridoje lietuvių surengtame

1935. PABALTIJO PROBLEMOS PEN KLUBO KONGRESE 1988/1 nr.; Autorius : al.
Gruodžio pradžioje San Juan mieste, Puerto Rico sostinėje, įvyko Tarptautinio PEN Klubo kongresas.

Laisvieji deguonies radikalai, nors jie yra pagaminami normaliai vartojamose cheminėse deguonies reakcijose,

1937. KAI TURTAS APTEMDO AKIS 1988/1 nr.; Autorius : Red
Jei sudėtume Amerikoje gyvenančių lietuvių turtus, tai būtų milijonų milijonai dolerių, kalnų kalnai

1938. DIALEKTINĖ AKISTATA APIE LIETUVOS ISTORIJĄ 1988/2 nr.; Autorius : S. P.
Vieškeliais, takais ir kūlgrindomis j lietuvių spaudos ir knygų puslapius plūsta begalinė armija:

1939. JOSIFAS BRODSKIS — NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1988/2 nr.; Autorius : S. Žemkalnis
1987 m..spalio mėnesį Švedijos Karališkoji Akademija paskyrė tų metų Nobelio literatūros premiją New

1940. VIII JAV LB KULTŪRINIŲ PREMIJŲ ŠVENTĖ 1988/2 nr.; Autorius : J. Kojelis
JAV LB Kultūros tarybos kultūrinių premijų švenčių tradicija prasidėjo 1980 metais, ir iki šiol

1941. POEZIJOS DIENOS ČIKAGOJE 1988/2 nr.; Autorius : J. Žygas
Rudens ir žiemos metu Jaunimo centro kavinėje Čikagoje penktadienių vakarais vyksta populiarios

1942. KĄ KITI RAŠO 1988/2 nr.; Autorius : Red
LIETUVIŠKOS KNYGOS VARGO DIENOS Auga milijoniniai fondai, rengiamos šokių ir dainų bei sporto šentės

1943. VERTIMAS KAIP KŪRYBA 1988/3 nr.; Autorius : Stasys Goštautas
Vertimas yra amatas, kurį reikia išmokti ir menas, kurį galima patobulinti. Vertimas turi savo pareigas

1944. 1908 METAIS ĮSTEIGTA BALTIMORĖS LIETUVIŲ BIBLIOTEKA 1988/3 nr.; Autorius : Antanas Dundzila
Baltimorės lietuvių biblioteka yra įdomi ir JAV lietuvių istorijai reikšminga institucija. įsteigta

1945. PROVERŽIAI MAGDALENOS STANKŪNIENĖS KŪRYBOJE 1988/3 nr.; Autorius : Adolfas Markelis
"Įspūdžiai iš praeities" — tokiu pavadinimu š. m. kovo 11 d. Balzeko lietuviškos kultūros muziejuje

1946. VYTAUTUI SAULIUI IŠKELIAVUS 1988/3 nr.; Autorius : Leonardus Andriekus
Vytautas Saulius Vytautas Saulius yra vertas paminėjimo Aiduose labiausiai dėl savo meilės grožiniam

1947. ASTRONOMINĖS NAUJIENOS 1988/3 nr.; Autorius : Antanas Girnius
IŠ MOKSLŲ PASAULIO (Prof. Vytauto Straižio paskaitos 1986.V.22 Vilniuje susitikimo su autoriais

1948. 150 METŲ NUO ALEKSANDRO PUŠKINO MIRTIES 1988/4 nr.; Autorius : J. Kokštas
Praėjusiais metais sukako 150 metų nuo rusų rašytojo Aleksandro Puškino mirties. Puškinas, kaip ir

1949. APOLINARO BAGDONO LYRIKA 1988/4 nr.; Autorius : Anatolijus Kairys
Apolinaras Bagdonas (gim. 1912. VI.4) yra mūsų visuomenei gerai žinomas kultūrininkas ir visuomenės

1950. IŠEIVIŲ DAILĖ LIETUVOJE 1988/4 nr.; Autorius : Laima Bialopetravičienė
Dailės parodų rūmuose atidaryta lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos apžvalginė paroda. įvairių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai