Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija L

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. LIETUVIŲ KALBA IR JŲ SENOVINĖ KULTŪRA 1947/8 lapkritis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Žmogaus kalba yra ne tik geriausia jo sielos bei dvasios išraiška, bet tuo pat metu ir žymiausia jo

27. LIETUVOS MEDINES VARPINES 1961/1 sausis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
MEDŽIAGA LIETUVIŲ ARCHITEKTŪRAI PAŽINTILietuvos miestelių ir bažnytkaimių medinės bažnyčios ir

28. LIETUVOS LAISVĖS IDĖJOS RAIDA 1795— 1918 m. 1961/2 vasaris; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įžanginės pastabos.Naujai iškilusių kaimyninių valstybių, Rusijos ir Prūsijos, susikaupusi jėga ir

29. LIETUVOS MEDINES BAŽNYČIOS 1961/6 birželis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
MEDŽIAGA LIETUVIŲ ARCHITEKTŪRAI PAŽINTI XVIII-XIX a. statytos Lietuvos miestelių ir bažnytkaimių

30. LIETUVIAI BRITŲ KARE PRIEŠ JAV 1813-1815 m 1962/3 kovas; Autorius : DR. KOSTAS JURGĖLA
Šiandien Kanados lietuviams švenčiant savo tariamai trumpą įsikūrimo istoriją, norėčiau juos

31. LIETUVIŲ TAUTINES VĖLIAVOS SPALVOS 1962/6 birželis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
a. Mažojoj Lietuvoj. — Narbutas apie lietuviškas spalvas sako, kad raudona yra Lietuvos spalva, o

32. LINO ISTORIJA 1962/10 gruodis; Autorius : URŠULĖ ŽEMAITIENĖ
Aprašė: URŠULĖ ŽEMAITIENĖ Spaudai paruošė: DR. JONAS BALYSĮžangos vietojeKaip Velykų margutį,

33. LIETUVIO VALSTIEČIO MAŽOJOJE LIETUVOJE IKONOGRAFIJA 1964/3 kovas; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Pažvelgę į Kristijono Donelaičio biografijos dokumentacinę medžiagą, susiduriame su paradoksu, kad

34. LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 1968/3 kovas; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Žvilgis į aukštąją senosios Lietuvos mokyklą Pirma aukštoji Lietuvos mokykla Vilniaus jėzuitų

35. LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 1968/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Vytauto Didžiojo universiteto likimas okupacijų metais 1939.X Sovietų Sąjungai grąžinus Vilnių

36. LENKŲ ULTIMATUMAS (1938) 1968/4 balandis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Po 30 metų prisimenant I. Diplomatinė reikšmė Lenkija, 1920 spalio 9 pagrobusi Vilnių, išnaudojo

37. Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje: Adelhauser - Heldt - Vecellio 1968/7 rugsėjis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS (VOKIETIJA)
Renesansas, sukėlęs Europoje susidomėjimą pasaulio ir žmogaus išorine išvaizda, paskatino XVI a.

38. Lenku karinio diplomato Lietuvoje atsiminimai 1969/2 vasaris; Autorius : ANTANAS BENDORIUS
Praėjusį pavasarį lenkų leidykla Londone Veritas išleido buvusio pirmojo ir drauge paskutiniojo Lenkijos

39. LIETUVA POKARIO MEMUARUOSE IR DOKUMENTUOSE 1969/4 balandis; Autorius : JUOZAS LIŠVA
1. G. F. Kennano memuarai George F. Kennan, pereitų metų Pulitzer premijos laureatas (biografinių

40. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje Įvadas: Šaltinių padėtis ir metodologinės

41. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje 2. Nepuolimo sutarties (1926 m.) laikotarpis Nors ir

42. LIETUVIŲ NAMOTYRA LIETUVOJE 1969/7 rugsėjis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
Įvedus kolchozinį ūkį ir vieniems griaunant senuosius Lietuvos kaimus ir vienkiemius, kiti rūpinosi

43. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje Iš 1926 metų nepuolimo pakto su Sovietų Sąjunga buvo

44. LIETUVOS METRAŠČIAI —LIETUVOS ISTORIJOS KELIO RODYKLE 1969/8 spalis; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
M. Jučo "Lietuvos metraščiai" 1. Dalykiškas žvilgsnis Kai užsimename apie sovietinės Lietuvos

45. LIUBLINO UNIJA IR JOS ŠEŠĖLIAI 1969/9 lapkritis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvių - lenkų santykiai keturių amžių perspektyvoje (1569 - 1969) 1. Pagrindinis akstinas unijai

46. LIUBLINO UNIJA IR JOS ŠEŠĖLIAI 1969/10 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvių - lenkų santykiai keturių amžių perspektyvoje (1569-1969) 4. Negatyvus lietuvių-lenkų

47. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ - REALUS TIKSLAS 1966/2 Vasaris; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Švenčiant Vasario 16 dieną, tinka ir yra reikalinga susimąstyti dėl jos minėjimo pobūdžio. Ši

48. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/5 Gegužė; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 1. Kelios įvadinės ir metodologinės

49. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/6 Birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 3. Penkių pagonių pomindauginių Lietuvos valdovų sąlytis su

50. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/8 Spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 5. 1387 metų Lietuvos krikšto charakteris Iš Livonijos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2020 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai