Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1980 Letter: M
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

1. MŪSŲ BUITYJE 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Vytautas Volertas, inžinierius - matematikas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas, Aidų apžvalgų

2. MŪSŲ BUITYJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
--JAV LB Vakarų apygardos valdyba,Lietuvių jaunimo sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba ir Lietuvių

3. MŪSŲ BUITYJE 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
— Dr. Juozas Girnius dėl ligos nuo šio numerio pasitraukia iš Aidų vyr. redaktoriaus pareigų.—

4. MŪSŲ BUITYJE 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
— Lietuvių krikščionių demokratų konferencijoje birželio 24-25 išrinkta nauja valdyba, į kurią

5. MODERNIOS FILOSOFIJOS KLIŪTYS MALDAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
Kanto ir Hėgelio filosofijų įtakoje šiems laikams charakteringas žmogus lieka uždaras, vienas,

6. MŪSŲ BUITYJE 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
— Czeslaw Milosz, Lietuvoje gimęs poetas, spausdinant Šį Aidų numerį, gavo Nobelio premiją. Apie

7. MŪSŲ BUITYJE 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
— Kanados Lietuvių Diena buvo surengta Hamiltone spalio 10-12 d.d. Jos programa: susipažinimo vakaras,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai