Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1980 3 gegužė-birželis
 

1. AUGSBURGO IŠPAŽINIMAS — XVI AMŽIAUS EKUMENINIS LIUDIJIMAS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Povilas Dilys
Prieš 450 metų parašytas Augsburgo Išpažinimas liudija pastangas išlaikyti ir kartu reformuoti vieną

2. NAUJI EKUMENINIO DIALOGO VAISIAI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Kęstutis Trimakas
Svarstydama Augsburgo Išpažinimą, katalikų ir liuteronų Bažnyčių oficialiai pripažinta komisija

3. APIE PSICHOLOGIJĄ, JOS DĖMESĮ RELIGIJAI IR JOS ĮNAŠĄ KULTŪRAI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : VYTAUTAS T. BIELIAUSKAS
POKALBIS SU Dr. VYTAUTU BIELIAUSKU Aidai yra tiltas, kuriuo palaikomi ryšiai tarp mokslinį darbą

4. KAZĮ ŠKIRPĄ PALYDĖJUS į AMŽINĄ POILSĮ 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Adolfas Darnusis
1979 rugpjūčio 18 VVashingtone, D.C., mirė 1941 metų sukilimo paskelbtos Lietuvos laikinosios

5. Erdmano "Savižudys" — svarbus Jurašo posūkis 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : A. L.
Kai sausio 18 Trinity Sąuare repe rtuariniam teatre pakilo uždanga virš Nikalojaus Erdmano

6. MŪSŲ BUITYJE 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
— Dr. Juozas Girnius dėl ligos nuo šio numerio pasitraukia iš Aidų vyr. redaktoriaus pareigų.—

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai