Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1980 4 liepa-rugpjūtis
 

1. PIRMOJI POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ENCIKLIKA REDEMPTOR HOMINIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Valdemaras Cukuras
Išrinkus naują popiežių, žmonės įdėmiai laukia jo pirmojo oficialaus žodžio, jo pirmosios

2. POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II IDĖJOS APIE EKUMENIZMĄ 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
KELIAS Į KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ Atsistojęs prie Katalikų Bažnyčios vairo, popiežius Jonas

3. ŠIANDIENINIAI EKUMENINIAI REIKALAI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
Aktualiais ekumeniniais klausimais popiežius Jonas Paulius II yra pasisakęs įvairiomis progomis, bet ypač

4. ERICH FROMM (1900 - 1980) 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
"Nonteistas" marksistas, psichoanalitikas, socialinis filosofas, bandęs "vykdyti Dievo valią"

5. RŪPESTIS ATEITIMI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Volertas
Veikla Gyvastingumo gausa ir energijos kiekis nebūtinai yra sveikatos požymiai. Gyvastingumas gali

6. POEZIJOS DIENOS CHICAGOJE 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Prunskis
Septynerių metų apžvalga Čikagiškiai poeziją mėgsta ir gausiai lankosi į Jaunimo centro rengiamas

7. MŪSŲ BUITYJE 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
— Lietuvių krikščionių demokratų konferencijoje birželio 24-25 išrinkta nauja valdyba, į kurią

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai