Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1980 5 rugsėjis-spalis
 

1. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Alfonsas Grauslys
Savo asmenybe, tvirta valia, socialinėm idėjom, kelionėm, nors ne vispusiškai ir savo nusistatymu,

2. MODERNIOS FILOSOFIJOS KLIŪTYS MALDAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
Kanto ir Hėgelio filosofijų įtakoje šiems laikams charakteringas žmogus lieka uždaras, vienas,

3. CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS XXIV SEZONAS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Leonardas J. Šimutis
Scena iš Chicagos lietuvių operos "Pajacų". Centre — Julius Saurimas (Beppe), nuo jo dešinėn — Harry

4. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Prunskis
Mūsų filosofas prof. Ant Maceina skelbia: "Mokyti tautinių šokių reiškia ne tik perteikti jaunajai

5. Juozas Laučka — dviejų pasaulių žmogus 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V.V.
Lietuvoje gimnaziją baigusiems keleriais paskutiniais nepriklausomybės metais (1936-1940) Juozas

6. PEDAGOGAS IGNAS MALĖNAS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Vytautas Seirijis
Ignas Malėnas (Malinauskas) š.m. vasario 14 sulaukė 80 m. amžiaus. Savo gyvenimą pašventė

7. MŪSŲ BUITYJE 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
— Czeslaw Milosz, Lietuvoje gimęs poetas, spausdinant Šį Aidų numerį, gavo Nobelio premiją. Apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2018 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai