Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1977 5 gegužė
 

1. DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS LIETUVOS SOSTINĖJE 1977/5 gegužė; Autorius : GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ - SIRUTIENĖ
Šįmet, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę, buvo prisiminta ir kitą neeilinė

2. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/5 gegužė; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Nuncijus Achille RattiJurgio Matulaičio Vilniaus vyskupu paskyrime ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2020 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai