Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1947 3 birželis
 

1. ŽALČIŲ GERBIMAS SENOVĖS LIETUVOJE 1947/3 birželis; Autorius : PROF. DR. J. BALYS
Kronikos ir seni raitai, palyginti, dažnai mini, kad senovėje prūsai, žemaičiai ir lietuviai

2. GAMTOS SUKRĖTIMAI IR JŲ ĮTAKA ŽMONIŲ GYVENIMUI 1947/3 birželis; Autorius : Prof. Steponas Kolupaila
Iš istorijos žinome, kad audringi periodai sudrumsčia ramų ir taikingą žmonių gyvenimą. Seniau, kai

3. Lietuvių-hetitų kalbų giminystė ir priostorė 1947/3 birželis; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
Nauji žingsniai indoeuropiečių (arijų) protėvystės klausimui spręsti Tokia antrašte prancūzų kalba

4. MOKSLAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Liepos mėnesį Darmstadte įvyks tarptautinis inžinierių kongresas. Jame skaitys paskaitą ir lietuvis

5. Elektronų mikroskopas — naujausias išradimas 1947/3 birželis; Autorius : red.
MOKLSLASNew Jorke leidžiamas amerikiečių žurnalas „The American Mercury“ išsamiai aprašo apie

6. Įsteigtas išradėjams remti bankas 1947/3 birželis; Autorius : red.
Jūs nustebsite išgirdę, kad apie 90% visų naudingųjų išradimų autorių, kurių Išradimais

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2020 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai