Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1969
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

1. TAIKA IR ŽMOGAUS TEISES 1969/1 sausis; Autorius : KAJETONAS J. ČEGINSKAS
Praėjusių Žmogaus teisių metų paraštėje 1. Nobelio taikos premija 1968 m. paskirta prancūzų

2. ŽVILGSNIS Į 1968 METUS 1969/1 sausis; Autorius : Red.
I Baigiant Lietuvos laisvės kovos metus Laisvajame pasaulyje pereitieji metai buvo paskelbti 

3. TAUTYBĖ BEVEIDĖJE MINIOJE 1969/2 vasaris; Autorius : ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Žmogus nėra vien tik biologiškai integruotas padaras. Jis taipgi sąmoningai suvokia savo padėtį

4. ŽMOGAUS TEISES JUNGTINĖSE TAUTOSE 1969/3 kovas; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Pereituosius metus Jungtinės Tautos buvo paskelbusios Žmogaus teisių tarptautiniais metais paminėti

5. POZITYVIOS MINTYS APIE LENINĄ 1969/9 lapkritis; Autorius : S. PETRIKONIS
Yra žmogaus prigimtyje palinkimas į melancholiškas ir liūdnas mintis. Kaip kitaip išaiškinti tai, jog

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2019 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai