Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1982 5 rugsėjis-spalis
 

1. KNYGA APIE LENINIZMO INTELEKTUALINES ŠAKNIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Romas Gintalas
Lietuvių pogrindžio spauda kartais apibūdina marksizmą - leninizmą kaip pseudo-religiją ar religijos

2. AMERIKOS LIETUVIŲ EKONIMINĖ VEIKLA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Pažemėnas
VINCENTAS LIULEVIČIUS: Amerikos lietuvių ekonominė veikla 1870-1977. Pedagoginis Lituanistikos

3. TOMO VENCLOVOS PUBLICISTIKA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
TOMAS VENCLOVA, Lietuva pasaulyje. Publicistika. Išleido Akademinės Skaurijos leidykla  1981  rn.

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Vladas Kulbokas: LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA. Išleido "Krikščionis Gyvenime" autoriaus lėšomis. Putnam.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai