Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1988 3 nr.
 

1. PASTANGOS, VEDUSIOS Į IV KULTŪROS KONGRESĄ 1988/3 nr.; Autorius : Red
1983 m. liepos 30 d. perėmiau PLB valdyboje vicepirmininkės kultūros reikalams pareigas. Penkerių metų

2. ĮSPŪDINGAS IŠEIVIJOS LIETUVIŲ ATSIVĖRIMAS 1988/3 nr.; Autorius : Leonardas Andriekus
Įvairių kraštų, kur gyvena lietuviai, vėliavos kongrese IV Kultūros kongresas, PLB seimas,

3. ĮSIPAREIGOJIMAS TIESAI 1988/3 nr.; Autorius : KĘSTUTIS GIRNIUS
PASKAITA, SKAITYTA IV KULTŪROS KONGRESE Prieš du tūkstančius metų Pilotas klausė Kristaus, kas yra

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2020 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai