Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1988 3 nr.
 

1. VERTIMAS KAIP KŪRYBA 1988/3 nr.; Autorius : Stasys Goštautas
Vertimas yra amatas, kurį reikia išmokti ir menas, kurį galima patobulinti. Vertimas turi savo pareigas

2. 1908 METAIS ĮSTEIGTA BALTIMORĖS LIETUVIŲ BIBLIOTEKA 1988/3 nr.; Autorius : Antanas Dundzila
Baltimorės lietuvių biblioteka yra įdomi ir JAV lietuvių istorijai reikšminga institucija. įsteigta

3. PROVERŽIAI MAGDALENOS STANKŪNIENĖS KŪRYBOJE 1988/3 nr.; Autorius : Adolfas Markelis
"Įspūdžiai iš praeities" — tokiu pavadinimu š. m. kovo 11 d. Balzeko lietuviškos kultūros muziejuje

4. VYTAUTUI SAULIUI IŠKELIAVUS 1988/3 nr.; Autorius : Leonardus Andriekus
Vytautas Saulius Vytautas Saulius yra vertas paminėjimo Aiduose labiausiai dėl savo meilės grožiniam

5. ASTRONOMINĖS NAUJIENOS 1988/3 nr.; Autorius : Antanas Girnius
IŠ MOKSLŲ PASAULIO (Prof. Vytauto Straižio paskaitos 1986.V.22 Vilniuje susitikimo su autoriais

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2019 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai