Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1972 1 sausis -vasaris
 

1. JAV LB dvidešimtmetį išlydėjus 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Volertas V.
Praeitis ir dabartis Prel. J. Balkūnas, JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto

2. Lietuviškojo švietimo darbai ir rūpesčiai ... 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Kavaliūnas J.
Jonas Jasaitis JAV LB centro valdybospirmininkas 1961 -1967   Bronius

3. Bendruomenės tikslus ir veiklą perkratant 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Trumpa Vincas
Dabartinė JAV LB centro valdyba: (pirmoje eilėje, iš kairės) J. Gaila, S. Jurskytė, V. Volertas, A. Zerr

4. Feliksas Kapočius 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : YLA STASYS
Kan. Feliksas Kapočius, buvęs po karo tautinis delegatas lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje, mirė 1971

5. Dr. Leonas Bistras 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Girnius Juozas
Filosofija pralaimėjo, politika laimėjo Dr. L. Bistras, grįžęs iš Sibiro tremtfilosofiją ir

6. Lietuvių kalba Fordhamo universitete 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Vasys Antanas
Paprastai taip jau yra, kad švenčiant bet kokią sukaktį, kartu mėginama susumuoti ir ne vienas balansas,

7. "Dainavos" dvidešimtpenkmetis 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Jakubėnas Vladas
Lietuvių Meno "Dainavos" Ansamblis su solistais. Pirmoj eilėj (iš kairės): A. Grigas, J. Šalnienė,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2020 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai