Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1972 7 spalis
 

1. LIETUVYBĖ 2000 METAIS 1972/7 spalis; Autorius : HENRIKAS ANTANAITIS
H. Antanaitis savo paskaitą skaitė kongreso uždaryme Toronte liepos 16. Čia jo paskaita pateikiama

2. IŠEIVIJOS JAUNIMAS IR PAVERGTA LIETUVA 1972/7 spalis; Autorius : VINCAS BARTUSEVIČIUS
V. Bartusevičiaus paskaita skaityta kongreso atidarymo baigiamajame posėdy Čikagoj liepos 3. Čia ji

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2019 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai