Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Faustas Kirša: ŠVENTIEJI AKMENYS. Didaktiniai eilėraščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleista prel. Pr. M.Juro lėšomis. Brooklyn, 1951. 112 p.
Vytė Nemunėlis: MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS. Iliustravo V. Stan-čikaitė. Išleido Juozas Kapočius. Brooklyn, 1951, 22 p.
Vytė Nemunėlis: PIETŲ VĖJELIS. Jaunimo skaitymai. Piešiniai Povilo Osmolskio. 24 p.
THE FIRST MARIAN READER. Chicago, 1951. 96 p.
Į šią knygą įeina vertimai iš lietuvių pasakų, Vaižganto, Biliūno, V. Krėvės, Vaidelutės, A. Vaičiulaičio, P. Orintaitės, N. Mazalaitės, St. Zo-barsko.

LITAUISCHE     VOLKSLIEDER AUS     DEM     HANDSCHRIFTEN NACHLASS  PROF.  J.  J.  MIKKO LAS. Uebersetzt und herausgegeben von  E i no  Nieminen. Helsinki,  1949. 59 p.
Jonas Balys — DVASIOS IR ŽMONES, liaudies sakmės. Lietuvių Tautosakos Lobynas I-II, Bloomington,. 1951 m., 126-f 94 psl.
Axel Munthe — SAN MICHELE KNYGA, pirmoji dalis. Vertė Pr. Povilaitis. Antrasis leidimas. Išleido-knygų leidykla TERRA 1951 m.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai