Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KLAIDŲ ATITAISYMAI PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Rėklaičio straipsnyje "Prie šv. Kazimiero ikonografijos", Aidų 1984 m. Nr. 3, 147 p., 24 eil. iš viršaus atspausdinta: polaka, turi būti: polska; 148 p. 18 eil. iš apačios atspausdinta: stebyklus, turi būti: stebuklus. Aidu 1984 m. Nr. 4, 209 p., 3 eil. iš apačios, atspausdinta: ikinografinis, turi būti: ikonografinis; 211 p. 13 eil. iš apačios atspausdinta: apoteozi, turi būti: apoteozė; 213 p. 13 eil. iš viršaus atspausdinta: kitais dailininkais, turi būti: kitais autoriais; p. 213, išnašoje 40: atspausdinta: polskami, turi būti: polakami. Paraštėse po pav. 9 ir 11: "T. Rabikausko nuotrauka" reiškia "T. Rabikausko rinkinio nuotrauka".

A. Maceinos straipsnyje "Gimtoji kalba liturgijoje" (Aidai, 1984 m. nr. 4, p. 200, II skiltis, 8-4 eilutė iš apačios) yra įsibrovusi stambi korektūros klaida, kurią čia atitaisome. Išspausdinta: "Dar nenuoseklesnis yra išeivijos "Liturginis giesmynas": Šv. Mergelės litanijoje jis teikia 'melskis už mus' (p. 264-266), o visų šventųjų litanijoje jau 'melskis už mus' skamba 'melskite už mus" (p. 267 - 268). Turi būti: "Šv. Mergelės litanijoje jis teikia 'melskis už mus" (p. 264-266), o visų šventųjų litanijoje jau 'melski už mus" arba 'melskite už mus' (p. 267-68)".
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai