Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAINININKŲ IR INSTRUMENTALISTŲ KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
JAV LB Kultūros taryba skelbia antrąjį jaunųjų dainininkų bei instrumentalistų konkursą. Konkursas įvyks Clevelande, Ohio, 1985 m. kovo 16 d., Dievo Motinos parapijos auditorijoje.

Kviečiami dalyvauti visi lietuvių kilmės jaunieji menininkai. Amžius — nuo 16 metų iki 30 metų.

Premijos bus skiriamos trijose kategorijose: dainavimo, styginių ir pučiamųjų instrumentų, fortepijono. Speciali premija kanklių kategorijoj.

Norintieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti ligi 1985 m. sausio mėn. 30 d., pridedant trumpą biografinę apybraižą ir pavyzdinę juostelę (nebūtinai iš konkursinio repertuaro).

Konkursui repertuaras sudaromas laisvu pasirinkimu. Dainininkų programa turi būti neilgesnė 15 minučių, visų kitų — ligi 20 minučių ilgumo.

Pirmajame Kultūros tarybos konkurse (1982 m.) pirmas premijas laimėjusieji šiame konkurse dalyvauti negalės.

Prašome registruotis šiuo adresu: Andrius Kuprevičius, 2166 M. St. James Pktoy., Cleveland Hts. Ohio 44106. Tel. (216) 321-1710.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai