Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDAI PERKELIAMI Į LIETUVĄ PDF Spausdinti El. paštas
Išsikovojus Lietuvai nepriklausomybę ir daugeliu atžvilgių pasikeitus padėčiai, kultūros žurnalas AIDAI nuo Naujųjų Metų sujungiamas su panašaus pobūdžio neseniai katalikų intelektualų Vilniuje pradėtu leisti mėnesiniu žurnalu NAUJASIS ŽIBURYS. Tą jungtinį žurnalą pranciškonai pradžioje kiek galėdami parems finansiškai ir rūpinsis, kad jam tektų Aidų prenumeratoriai ir bendradarbiai. Esant Lietuvai nepriklausomai, tas žurnalas lengvai pasieks savo skaitytojus visame pasaulyje. Primintina, kad ir dabar jau trečdalis "Aidų" prenumeratorių gyvena Lietuvoje.

Šių dviejų žurnalų sujungimas, taip pat išsaugojant Aidų vardą, vyksta labai patogiu laiku, kai po 42-iejų leidimo metų Amerikoje, leidėjų — lietuvių pranciškonų —jėgos, ypač dėl amžiaus, jau yra gana ribotos, ir tolimesnis šio žurnalo leidimas čia nepaprastai pasunkėjęs .

Pranciškonai jaučiasi laimingi, kad sunkiomis išeivijos sąlygomis taip ilgai pajėgė leisti Aidus ir dabar, lyg kokį brangų lobį, gali perduoti nepriklausomai Lietuvai. Jie tikisi, kad Jungtinis žurnalas, turėdamas pagrindą tėvynėje ir išeivijoje, bus stiprus dvasinis ramstis visai tautai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai