JAUNYSTĖ (eil) Spausdinti
Parašė BALYS AUGINĄS   
Kiekvieną pavasarį
Matau magnolijos medį,
Nuogą —
Be lapų apsiausto,
Smilkantį saulės žiedus
Žemei — — —    

Kiekvienas žmonijos medis —
Leidžia daigus gyvybės
Ir geria pavasarį —

O, jaunyste —
Tavo šaknys
Išdygę danguj,
Tu idealų žiedais
Džiugini žilstančią žemę —
Kaip magnolijos
Smilkstantis medis! — —