Eilėraštis Spausdinti
Parašė FAUSTAS KIRŠA   
GARBANA

Man patinka tavo plauko garbana.
Rožės žydi, rožės kvepia, — ir gana.

Ir aksomas iškarpytas toks svaigus,
Lyg tai būtų žemės kraitis ir dangus.

Melsvos akys, erdvės švinta būrimu:
Kalavijais laimė kertas su skausmu.

Lengvos rankos, — porcelianas, — gal palies,
Ir nuskaidrins debesėlį ant širdies.

Aš pamojau tik šešėliui, tik ne tau.
Ir tuo burtu, ir tuo grožiu nukaitau.

(1963)