PATAISOS Spausdinti
"Aidų" nr. 1. Jono Kario-Karecko straipsnyje "Lietuvos valiuta amžių D^gyje" reikia padaryti šias esmines pataisas: psl. 20 — antroj eilutėj kairėje, vietoje "9,390" turi būti "0,390"; psl. 21 — virš. 17-tos eil. dešinėje turi būti sakinys: "(Vėliau kaldino auksines monetas ir Step. Batoras, Žygimantas III, bei Jonas Kazimieras)"; psl. 22, — Step. Batoro monetų pavyzdžiai ne "(20-29)", bet "(26-29)"; psl. 24 — lentelėje, Zyg. Augusto Obelis turi šiuos svorius: 0,317; 0,035; 110, gi Dinaras—0,317; 0,070; 220.