DĖL ORGANIZACIJŲ VEIKLOS Spausdinti
Parašė J. B   
Visoje eilėje suvažiavimų buvo priimta ar priimama rezoliucijų švietimo, parapijų organizavimo ir kitais lietuvybės bei organizaciniais reikalais. Kai suvažiavimas po metų vėl susirenka, ima svarstyti tuos pačius klausimus ir priima panašias rezoliucijas.

Kad suvažiavimuose nereiktų tenkintis kartojamais skundais dėl nepasisekimo veikti ar pagyrimais vieni kitiems, reiktų dažniau pravėdinti tuos nutarimus ir pasižiūrėti, kas nutarta, kas įvykdyta ir kas dar galima įvykdyti . Ypatingai tam reikalui dera naujų metų pradžia. Veik ūmui pagyvinti praverstų ir revizijos komisijų budrumas. Naudinga, kad jos įsigilintų į vadovybių veikimą, ne tik suvažiavimų metu jų popierius pa-sklaidydamos, bet ir iš anksto. Ir visuomenei būtų naudinga žinoti, kurie ir kaip nutarimai įvykdyti. Tatai paskatintų atskirus jos narius daugiau paremti vadovybių darbą.
J. B.