ŽODŽIAI APIE NEPRARASTĄ JAUNYSTĘ Spausdinti
Jeigu praėjusių dienų pavėsy
Šypsodama nubraukt nuo veido
Liūtį ašarų galėsi,
Jaunystė tavo bus neprarasta.

Jeigu tikėsi dar, kad uolos turi širdį,
O debesys padangėj
Tylų skundą girdi,
Jaunystė tavo bus neprarasta.

Ir jeigu akmenys mesti į tave
Nukris po kojų tau,
Lyg vasaros žiedai,
Jaunystė tavo bus neprarasta tikrai.