Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Marija Saulaitytė — Eilėraščiai 1971/1 sausis; Autorius : MARIJA SAULAITYTĖ
PRAĖJAI Bronziniai lapai, sidabrinės šaknys. Apokalipsės medžiai nušvinta skaidriai įprasmintu

2. Perpetuum mobile 1971/1 sausis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
A. Tamošaitienės kūryba Pereitą rudenį Windsoro universitete su­rengta Anastazijos Tamošaitienės

3. Friedrich Hoelderlin 1971/1 sausis; Autorius : Friedrich Hoelderlin
  1970 kovo 20 suėjo 200 metų nuo didžiojo vokiečių poeto Friedricho Hdlderlino gimimo. Kilęs iš

4. iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių 1971/2 vasaris; Autorius : Antanas Baranauskas
Ištraukos iš A. Baranausko "Kelionės Petaburkan", represuotos jo raštų leidinySUDIEV, LIETUVASudiev,

5. Kad tu, gude, nesulauktum 1971/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Duodame "Kelionės Petaburkan" ištraukų, nors pažįstamų jau iš mokyklos suolo, viešai protestuodami

6. JANINA DEGUTYTE poezija 1971/2 vasaris; Autorius : JANINA DEGUTYTE
CUKRINĖS VARPINĖSToks baltas gruodžio miestas —Aukštos cukrinės varpinės,Langai su sidabro

7. J- DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/2 vasaris; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Į dviejų poečių kūrybą pažvelgusLietuvos poetų pastangos išsivaduoti iš so­vietinio raugo ir

8. ANIUTA 1971/2 vasaris; Autorius : STANISLAW MACKIEWICZ
Studijos apie Dostojevskį fragmentas jo mirties 90 metų sukakties proga.Dostojevskis buvo didelis,

9. Iš P. Andriušio paskutiniųjų feljetonų 1971/3 kovas; Autorius : Pulgis Andriušis
i.Pulgis Adriušis savo mėgstame sodelyje (Adelaidė)Nuo to laiko, kai ožius lupdami plaukėm Australijos

10. KAZIO BRADŪNO nauji eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
UŽUOMARŠA Buvau medžiotojas, piemuo ir žemdirbys,Bet kaip užkurti ugnį, pamiršau.Ką tik užgeso

11. J. DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/3 kovas; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Tęsinys iš vasario numerioJudita VaičiūnaitėJudita Vaičiūnaitė yra išleidusi penkis ei­lėraščių

12. Judita Vaičiūnaitė - eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : Judita Vaičiūnaitė
LAUKSARGIS. . . Sergėk pirmykščius rugių laukus, kaimenes mano avių. Palankus būk mano prakaitui.

13. KAZYS ALMENAS - Žvaigždes (Iš "Vieverių kronikų") 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS ALMENAS
Suėjęs dvidešimt penkerius metus jaunasis Jurgis Bretkūnas, kaip kad buvo pažadėjęs savo amžiną

14. Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos 1971/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Kazys Binkis (1893 - 1942) užima tikrai iškilią vietą lietuvių literatūroje.1 Jo poezijos tyrumas,

15. Eilėraščičai (parodijos) 1971/4 balandis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Trys poetai apie banketą1. BERNARDAS BRAZDŽIONISAteina pranašas per Sadukėjos girią, Ir čia prie stalo

16. VYTAUTAS KASIULIS 1971/4 balandis; Autorius : STURE ANDERSSON
Su Vytauto Kasiulio kūriniais pirmą kartą susidūriau 1949, kai lankiausi Paryžiuje. Iš pirmo žvilgsnio

17. Balys Auginas — Eilėraščiai 1971/5 geguze; Autorius : Balys Auginas
IŠDUOTASISSimui Kudirkai,Žmogui, iškeistam j žuvį.Esu, lyg apeigų žuvis: AukaAugurų barbariškam

18. Barzdos ir rožes 1971/5 geguze; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Barzdotas Terry viena ranka prilaikė seno Volkswageno vairą. Veidrodėlyje jis matė tingiai išsitiesusį

19. Kompozitorius Igoris Stravinskis 1971/5 geguze; Autorius : Red.
Kompozitorius Igoris Stravinskis, sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė New Yorke balandžio 6, palaidotas

20. Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" 1971/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
SEKMINĖS*Žaltvykslės ir kaukai seniai pradingo, Dievai ir žmonės ūkanoj sapnuoja, Užvožė amžių

21. Eilėraščiai ir "Lentyna" 1971/6 birzelis; Autorius : Jurgis Janavičius
DAR SAULĖS DAUG Alg. J.Dar saulės daug, vidudieniais tvankumo .. . Dar žydi beladonos, ir žydi imbiras ir

22. "Traviata" (Čikagos liet. operoj) 1971/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
Čikagos lietuvių operos šis sezonas keletu atžvilgių skyrėsi nuo įprastinių. Visų pirma: nebuvo

23. Eilėraščiai 1971/6 birzelis; Autorius : Zefirina Balvočienė
KAM JĮ VIENĄ?Tu, kuris viršūnę kalno - - debesį, erelį,saulę —- —-jiems — takus šviesių

24. Klausimai 1971/6 birzelis; Autorius : Nelė Mazalaitė
Tais, dar taip nesenais laikais, kai mūsų girios buvo ypatingai palaimintos, nes kaip skydas dengė nuo

25. D. Sadūnaitė — Eilėraščiai 1971/7 rugsejis; Autorius : Danguole Sadūnaite
PAVASARIS 1.Pavasarį,kai aš stoviu ties forsythia krūmu bežydinčiu -aš stoviu Tavo akivaizdoje,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai