Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1501. Aleksandra Kašubiene: dailės darbai 1990/2; Autorius : Aleksandra Kašubiene
Aleksandra Kašubiene: Kevalinių buveinių gyventojai, 1989. Dvylikos koliažų (collages) serija.

1502. PRISIKĖLIMO AŠTUOYNTIS 1990/2; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
1. VAKARAS PRIE VILNIAUS Prie seno Vilniaus vienuolyno Istorija pareidama sustoja Su šimtmečių

1503. SAVO SKAMBANČIA DAINA 1990/2; Autorius : A. KUČIŪNAS
Buvo toks prancūzų kompozitorius vardu ir pavarde Henri Duparc (1848-1933), pasižymėjęs nemenku

1504. Eilėraščiai 1990/2; Autorius : JULIUS KELERAS
Julius Keleras yra jaunosios kartos Lietuvos poetas, gimęs 1961 m. Vilniaus universitete studijavo

1505. Aleksandra Kašubienė: meno darbai 1990/2; Autorius : Aleksandra Kašubienė
Aleksandra Kašubienė: Dvidešimtojo amžiaus buveinės (1973), įrengtos Karborundum Keramikos muziejuje,

1506. ŽVAIGŽDININKO UŽRAŠAI 1990/3; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
Būk pašlovintas, mano Viešpatie, brolio mėnesio ir žvaigždžių, kurias tu sukūrei danguje

1507. LIETUVOS ROMANAS LAISVINASI IŠ SOCIALISTINIO REALIZMO 1990/3; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
1. J. Avyžius dar vis įklimpęs socialistiniame realizme "Brandaus socializmo epocha pagimdė rašytojo

1508. EDMUNDAS ATKOČIŪNAS, O.F.M. - poezija 1990/3; Autorius : EDMUNDAS ATKOČIŪNAS, O.F.M.
Edmundas Atkočiūnas yra jaunas kunigas - pranciškonas iš Lietuvos, dabar studijuojąs Romoje

1509. MUSŲ KLASĖS VYTURĖLIS 1990/3; Autorius : PAULIUS JURKUS
Praeitis dažnai prisimena taip netikėtai ir tokiu kampu, kad pats nustembi: argi taip galėjo būti. O

Kasmetinė jungtinė paroda "Dailė 90" vyko 1990 m. vasario 23 - kovo 4 d. Čiurlionio galerijoje

1511. Eilėraščiai 1990/4; Autorius : JANINA DEGUTYTĖ
Šių metų vasario mėnesį Vilniuje mirė poetė Janina Degutytė. Ji taip pat buvo vertėja ir vaikams

1512. Vytauto Igno lino raižiniai iš ciklo "Šventoji Lietuva' 1990/4; Autorius : Vytautas Ignas

1513. AUŠTA AUŠRELĖ 1990/4; Autorius : ALĖ RŪTA
Alė Rūta ir Vincė Jonuškaitė (Santa Barbara, 1989 m.) Išvažiuoju vidurnaktį. Palieku Berlyną, lekiu

1514. AKORDAI 1947/1 balandžio; Autorius : JURGIS BALTRUŠAITIS
Gerbk kibirkštėlę - Gieda žynys — Ją gi išskėlė Amžių ugnis . . . Gerbk ir mažytį

1515. Eilėraščiai 1947/1 balandžio; Autorius : J. AISTIS
P. Augius-Augustinavičius   Iliustracija  (medžio raižinys) Pavasaris Pavasaris

1516. Pakaruoklio klumpė 1947/1 balandžio; Autorius : Pranas Kozulis
Į rytus nuo Rygos miesto, dideliame pušyne, vasaros saulės įkaitintame smėlyje yra Salaspilio stovykla.

1517. POMIRTINĖS KAUKĖS 1947/1 balandžio; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
KŪDIKIO Tartum paukštis žemę vos lytėjai Ir šešėlių nusigandęs pakilai ... Tavo karstan

1518. GIESMĖ APIE PIEMENAITĘ 1947/1 balandžio; Autorius : Fr. Werfelis
Pasauly kartais esti tikrai keistų dalykų. Orleano didvyrę jos tautiečiai sudegina ant laužo, prancūzas

1519. ZORACHO SKULPTŪROS 1947/1 balandžio; Autorius : A.V.
Daug kas galvoja, kad Amerikoje menas, muzika, grožinė literatūra ir panašūs dalykai yra pajungti

1520. MODERNIOJI MEDŽIO RAIŽYBA 1947/1 balandžio; Autorius : A. P.
Iš visų raižinių rūšių medžio raižiniai yra patys seniausi ir drauge moderniausi. Europoje medžio

Prieš daugelį metų čia stovėjo didžiojo kunigaikščio Vytauto karstas. Dabar čia guli mūsų vaikai,

1522. Eilėraščiai 1991/1; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Iš Vilniuje "Vagos" leidžiamos lyrikos rinktinės PASILIKAU TIK DANGŲ MĖLYNĄ   BANGA AUDROJ Gal

1523. Dailė 1991/1; Autorius : ALEKSANDRA KAŠUBIENĖ
Marija. Glazūruota keramika 1955 m. (Pranciškonų vienuolyne

1524. M A I R O N I S :TAUTOS DAINIAUS ASMENIŠKA LYRIKA 1991/1; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Maironio gyvenimas ir darbai buvo perpildyti paradoksų ir prieštaravimų. Jis tiek iškentėjo ir

1525. KARALAITĖS VEDYBOS 1991/1; Autorius : Nelė Mazalaitė-Gabienė
Šaukliai ir žmonių liežuviai skelbė, kad karalius leidžia už vyro savo vienturtę dukterį. Į dvaro

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai