Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1526. VILDŪNŲ ELEGIJA 1991/1; Autorius : MYKOLAS KARČIAUSKAS
Pranciškaus ir Kazio Bizauskų atminimui kryžius Pranciškonų ordino Lietuvoje atgaivintojo Tėvo

1527. Eilėraščiai 1991/2; Autorius : Bernardas Brazdžionis
Bernardas Brazdžionis Vilniuje 1990 m. Leonos Kurkutienės nuotrauka. PAVAKARIŲ ELEGIJA Rimsta

1528. Dailė 1991/2; Autorius : ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ
ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ. AUŠRA. 1983. Kilimas (vilna ant medvilnės),

1529. MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS 1991/2; Autorius : ANDREA BOTTO
Vakarų Europos meno istorikas, norėdamas rašyti apie kompozitorių ir tapytoją M. K. Čiurlionį (1875

1530. Eilėraščiai 1991/3; Autorius : ALIS BALBIERIUS
TEKANČIOS LYGUMOS Kur jūs tekate, lygumos, žaliosios vasaros šalys, aš kaip laivas plaukiu per

1531. APIE LIETUVĄ ALEKSANDRO DUMAS KNYGOJE 1991/3; Autorius : A. VAIČIULAITIS
Antanas Vaičiulaitis, rašytojas, literatūros kritikas, pedagogas, diplomatas, žurnalistas, Aidų vyr.

1532. O TIK VIENOS LŪPOS 1991/3; Autorius : LEONAS LĖTAS
O TIK VIENOS LŪPOS -----------------------------------------------------

1533. LIKIMUI MUS APVOGUS 1991/3; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
Antanas Dundzila, novelės "Likimui mus apvogus" autorius. —    Daktare, šiandien man truputį geriau.

1534. Eilėraščiai 1991/4; Autorius : Jonas Juškaitis
Jonas Juškaitis, Lietuvos Nacionalinės premijos už literatūrą 1989 metų laureatas. MAN REIKIA

1535. PALYGINIMAI LIETUVIŲ PRIEŽODŽIUOSE 1991/4; Autorius : JUOZAS TININIS
Kiekviena tauta savo kalboje vartoja daugiau ar mažiau priežodžių, kuriuose vaizdingumo dėlei

1536. ODISĖJOS MAŽOJOJE LIETUVOJE 1991/4; Autorius : JONAS MAČIULIS
Klausydamas Vilniaus Universitete prof. V. Mykolaičio-Putino paskaitų ir rašydamas diplominį darbą apie

1537. DVIEJŲ KAIMŲ ISTORIJA 1991/4; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
1. Čion apsakyta dviejų kaimų istorija: kaip jie atsirado, kaip vienas antro nepažino ir kovėsi, ir

1538. JOGAILA — KARALIUS VLADISLOVAS II 1987/1 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Iš rinkinio "Balsai iš anapus", laimėjusio Ateitininkų Federacijos poezijos konkurse pirmąją

1539. IŠ RINKINIO RANKRAŠTYJE "PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS" 1987/1 nr.; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
IŠ RINKINIO RANKRAŠTYJE "PO AUKŠTAISIAIS SKLIAUTAIS", LAIMĖJUSIO LB KULTŪROS TARYBOS 1986 METŲ

1540. EILĖRAŠČIAI 1987/1 nr.; Autorius : Gediminas Jokimaitis
GELMĖ Aš ėjau ilgai, nuo seklumų pavargęs, vis ieškojau tavęs, vandenų uždengtos, ten, kur

1541. EILĖRAŠČIAI 1987/2 nr.; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
VASARĄ Vasarą ji sėdėdavo po aukšta liepa ir skusdavo bulves. Aš buvau tada penkerių metų

1542. KRIKŠTO ELEGIJOS 1987/3 nr.; Autorius : ANATOLIJUS KAIRYS
Kryžiaus keliai Šv. Petro aikštėje PIRMOJI ELEGIJA Tai buvo žemė (ji yra ir bus) šviesi,

1543. MAIRONIO EILĖRAŠČIŲ FAKSIMILĖ 1987/4 nr.; Autorius : Red
Maironio rankraščių pavyzdžiai iš "Pavasario Balsų" 5-tos laidos

1544. EILĖRAŠČIAI 1987/4 nr.; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
VASARIO DOVANOS Dar ne vasara — vasaris. Miega pumpurėliai figų. Ką, bičiuliai, ką, mielieji, ką

1545. EILĖRAŠČIAI 1988/1 nr.; Autorius : ELENA TUMIENĖ
Albinas Elskus — "VYŠNIOS" Graviruotas (sandblasted) stiklas Kūrybos valandą Daina rieda, Daina

1546. TRYS ODĖS 1988/1 nr.; Autorius : Vainis Aleksa
Poetas Vainis Aleksa gimė 1958 m. Čikagoje. 1984 m. baigė Illinojaus universitetą, įsigydamas anglų

1547. KOŠMARAS 1988/1 nr.; Autorius : KAZIMIERAS BARĖNAS
(Ištrauka iš stambesnio darbo) —    Kurgi bėgi? Kur? — Ragaišienė sušaukė jį,

1548. EILĖRAŠČIAI 1988/2 nr.; Autorius : Josif Brodsky
Josif Brodsky, 1987 m. Nobelio premijos laureatas. Apie jį 137 - 138 p. ODISĖJAS TELEMACHUO Manasis

1549. JOGAILA IR VYTAUTAS 1988/2 nr.; Autorius : ANATOLIJUS KAIRYS
Trijų veiksmų istorinė drama ASMENYS JOGAILA — Lietuvos didysis kunigaikštis. SKIRGAILA —

1550. Ciklas be antraščių 1988/3 nr.; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
M. Stankūnienė: Gegužės mėnuo Lietuvoje. Aliejus 1. Po žeme žiba žvaigždės, Akmenys guli

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai