Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
251. Apleistas avilys 1948/15 birželis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
Dabar esu lyg avilys sode, pasenęs ir apleistas Auksinių bičių, ošusių lyg tėviškės pušų

252. RAŠYTOJO LAISVĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 1948/15 birželis; Autorius : JONAS GRINIUS
I. KONFLIKTAS TARP RAŠYTOJO IR VISUOMENĖS Rašytojo ir apskritai menininko laisvės ir

253. Eilėraščiai 1948/15 birželis; Autorius : Paulius Jurkus
SIDABRINĖ LAZDA Dar nė pusės kelio! Tokie saulės plotai! Virš žalių berželių Vyturėliai

254. Adomas Galdikas 1948/15 birželis; Autorius : A. VAIČAITIS
Nuotraukoje: Adomas Galdikas. Palangos pajūry 19 amžiaus antroje pusėje iškilęs moderniojo meno

255. ŽMOGUS IR ARKLYS 1948/15 birželis; Autorius : PRANAS PRANSKUS
Autorius yra Amerikoj gimęs lietuvis, dabar jaunas kunigas Waterbury, Conn. Arklys traukė Raulą per

256. Mūsų literatūros kasdienybė keturi šimtai pirmaisiais metais po Mažvydo 1948/15 birželis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
Taip nėra žąslų, nėra saitų troškimams! Voratinkliai mūs niekad nepavergs. Jonas Kuosa

257. LIETUS ANT PINIJŲ 1948/15 birželis; Autorius : GABRIELE D'ANNUNZIO 1863—1938
Nuotraukoje: T.Zikaras. Kompozicija Klausyki: Pamiškėje ne žmonės, ne jų tai žodžiai — nauja

258. Rodinas 1948/15 birželis; Autorius : A.
Nuotraukoje: August Rodin. Mąstytojas August Rodin gimė 1840 m. lapkričio 4 d. Paryžiuje. Jo tėvai

259. eilėraštis 1948/15 birželis; Autorius : MEDARDAS BAVARSKAS
Einu atgal. O ką darysiu, Jei tavo būstinė ne man? Einu atgal. Jei pakely parkrisiu, Einam, o

260. POETO DALIA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : JONAS AISTIS
Siunti mus, Viešpatie, lyg žolynėlį trapų Į nepasiekiamų, skardžių uolų

261. Iš spaudai paruošto eilėraščių rinkinio „Apeigos“ 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
PROTĖVIŲ DAUSOS Ten sėdite aukštam vėlių suolely Su ąžuolo vainikais ant galvų, Kur amžino

262. Vakare 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Įgriso varis, plienas, kūjai, Nubodo šitam pragare. O aš regiu, klausaisi tujen, Kaip čiulba

263. Rugsėjo simfonija 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : O. V. MILAŠIUS
  I   Aš sveikinu tave, ateinančią manęs sutikti, Kai mano žingsniai

264. AUDRA STIKLINĖJE 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vincas Kazokas
L I T E R A T Ū R O S P A R A Š T Ė (Kelios pastabos prie A. Nykos-Niliūno straipsnio

265. AMERIKIEČIŲ TEATRAS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : K.
Dabartinės Jungtinės Amerikos Valstybės, būdamos dar Anglijos kolonija, visas savo kultūrinio gyvenimo

266. MAANUEL DE FALLA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Ma
Granadoje, ispanų-maurų poezijos sostinėje, prieš metus mirė vienas didžiųjų šio meto muzikų,

267. Kultūros naujienos 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : red.
* Rugpjūčio mėnesyje Augsburge susiorganizavo Lietuvių Literatūrinis Kabaretas, kurio sąstatą sudaro

268. Mažosios Lietuvos liaudies dainos 1948/18 rugsėjis; Autorius : Red.
Aš*) atsisakiau savo močiutei, O aš nuo pusės jau vasarėlės. Jieškok, močiute, sau

269. Mažosios Lietuvos rašytojai ir raštai 1948/18 rugsėjis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
1. 1525 m. panaikinus kryžiuočių ordiną ir jo vietoje susikūrus pasaulietinei valstybei, naujajai

270. APIE KLAIPĖDOS KRAŠTO TARMES 1948/18 rugsėjis; Autorius : J.KANTKIMAS
Kiekviena kalba, jei tik ji užima bent kiek didesnį plotą, paprastai nesti visame plote vienoda, bet

271. NIDA 1976/1 sausis; Autorius : MARIJA SAULAITYTĖ
1Žvynais žvilga iš srovės ištrūkus įlankoj valtis.Nei puta, nei kraujas, nėi ošimas jūros neneša

272. MOTINOS NAKTYS 1976/1 sausis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
MOTINOS NAKTYSTa pasaka, kurią šią naktį atiduodu, Nuo knygos neramiai akis vis keldama,Ta naktis, kur

273. TARNAUJANTIS MENAS 1976/2 vasaris; Autorius : PRANAS LAPĖ
Tarybinis menas turi tarnauti komunizmo tikslams. Petras Griškevičius, Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius

274. Eilėraščiai 1976/2 vasaris; Autorius : GRAŽINA TULAUSKAITĖ
UŽTENKAUžtenka man saulės Iš rankų rudens — Širdis ir iš jūros Dainų pasisems.Širdis, kada nori,

275. Autografas, du estiški eilėraščiai 1976/2 vasaris; Autorius : Aleksis Rannit
TIES BRASTA                                        Aušros miglų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai