Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. 1970 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 1971/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Lietuvos byloj praėjusių metų reikšmingiausias įvykis neabejotinai yra buvęs Simo Kudirkos lapkričio

2. SOVIETINE REKLAMA 1971/3 kovas; Autorius : FELIKSAS PALUBINSKAS
Sovietinės reklamos istorijaMarkso - Lenino filosofija atmetė reklamą ne tik kaip nereikalingą, bet ir

3. KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 1971/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Senojo ir moderniojo komunizmo skirtingi pagrindaiKrikščionybės ir komunizmo santykiai yra daug labiau

4. PRAGIEDRULIAI IR ŠEŠĖLIAI TARPTAUTINIAME GYVENIME 1971/4 balandis; Autorius : LADAS TULABA
ITarptautinio gyvenimo raida turi savo veiksnius. Kas jie tokie? Kadangi žmogus turi savyje dvasinį ir

5. 1941 birželio 23 1971/6 birzelis; Autorius : Red.
1941 birželio 23 lietuvių tautos sukilimas prieš sovietinį okupantą buvo sėkmingas: vėl buvo paskelbta

6. KAS YRA "SOVIETINIS SOCIALIZMAS"? 1971/6 birzelis; Autorius : Leszek Kolakovoski
Žemiau dedamos satyrinės poemos prozoje autorius Leszek Kolakowski (g. 1927) buvo pats įtakingiausias

7. 1971 metai 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Vaitiekūnas V.
Netrūko ir veiklos, ir "peklos"Tą pačią pereitų metų pabaigos dieną, kai buvo sėdama rašyti jų

8. 1971 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Pagal VLIKo valdybos veiklos programą 1971 VLIKas turėjo stebėti tarptautinius įvykius ir veikti visur,

9. JAV LB politinių studijų dienos 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : vrg.
1971 gruodžio 11-12 Filadelfijoje JAV LB centro valdybos suruoštos studijų dienos savo tikslu pabrėžė

10. Senas tautų kalėjimas, o ne "didingoji šeima" 1973/1 sausis; Autorius : Rmv. V.
Sukakčių sovietuose su kaupu — vis proga kasdieninę propagandą paversti šventėmis. Praeitų metų

11. LIETUVA 1974 METAIS 1975/1 sausis; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Pranešimas, skaitytas VLIKo seime Bostone 1974 gruodžio 7. Okupuotos Lietuvos šio meto politinį klimatą,

12. 1974 METAI 1975/1 sausis; Autorius : Red.
Egzodo trisdešimtmetis Traukdamiesi nuo jau anksčiau patirtos sovietinės vergijos, dauguma palikome

13. RUSIFIKACIJA SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1973/2 vasaris; Autorius : ALBERTAS ZUBRAS
Didžiausioji pasaulio valstybė SSSR — 22,4 milijonai kv. km plotas — valdo 241,7 milijonus gyventojų.

14. 1972 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE 1973/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
a. VLIKo valdyba 1972 m. apyskaitiniame pranešime savo veikimą skirsto penkiom sritims: tarptautinei,

15. SOVIETINIS FEDERALIZMAS 1974/2 vasaris; Autorius : ALBERTAS GERUTIS
Šis straipsnis yra praplėstas tekstas paskaitos, kurią autorius skaitė Baltų Instituto II konferencijoje

16. AKADEMIJA TAUTOS KRYŽKELĖSE 1974/2 vasaris; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
Pranešimas minint Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 metų sukaktį Akademijos suvažiavime Bostone

17. Laisvės meteoras — istorijos dovana 1975/2 vasaris; Autorius : Red.
Švenčiant pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, K. Pakštas kėlė klausimą, kiek laiduota jos

18. BASKŲ LIKIMAS IR KOVOS 1975/2 vasaris; Autorius : GAUČYS POVILAS
Rytų Europoje ir Azijoje Rusija laiko pavergusi daugelį didesnių ir mažesnių tautų, tuo tarpu Pietų

19. POLITIKA 1974 METAIS 1975/2 vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją 1974 metai buvo paveldėję iš 1973, bet susidoroti

20. Ekologinė krizė 1972/3 kovas; Autorius : PALUBINSKIENĖ SAULĖ
Mes visi esame astronautai erdvėlaivyje, kurį vadiname Žeme. Savo nesibaigiančioje kelionėje apie

21. Pekino - Maskvos santykių įtaka Lietuvos klausimui 1972/3 kovas; Autorius : GURECKAS ALGIMANTAS P.
Šis pranešimas, jį kiek sutrumpinus, buvo skaitytas JAV Lietuvių Bendruomenės studijų dienose, 1971

22. Donum Balticum 1972/3 kovas; Autorius : SKARDŽIUS PRANAS
Norvegas Christian S. Stangas, Oslo universiteto slavų kalbų profesorius, 1970 kovo 15 sulaukė 70 metų

23. KINIJA — PRIEŠAS VIRSTA DRAUGU 1974/3 kovas; Autorius : JUOZAS ERETAS
Kas su kuo ir kas prieš ką? Pirmasis pasaulinis karas (1914-18) turėjo vieną gerą ypatybę: jis

24. RYTPRŪSIŲ ATEITIES PROBLEMA 1974/3 kovas; Autorius : MARTYNAS BRAKAS
Prieš svarstydamas pačią temą, noriu pabrėžti, kad nesu nei pranašas, nei futurologas, nei iš viso

25. SOVIETINĖ STATISTIKA IR TIKROVĖ 1974/4 balandis; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Kaip aptemdomi makroekonominiai rodikliai? Socialinių ir ūkinių klausimų nagrinėjimas tiesiog mada

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai