Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
226. LIETUVA POKARIO MEMUARUOSE IR DOKUMENTUOSE 1969/4 balandis; Autorius : JUOZAS LIŠVA
1. G. F. Kennano memuarai George F. Kennan, pereitų metų Pulitzer premijos laureatas (biografinių

227. MYKOLAS ARKANGELAS PALLONI 1969/5 gegužė; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
Italų freskininkas Lietuvoje XVII amžiuje Michelarcangelo Palloni gimė 1637 m. Cam-pi vietovėje

228. ŽEMAIČIŲ TVOROS 1969/5 gegužė; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKISEtnografinis aprašas
Etnografinis aprašas žemaičių statinė tvora Vieštovėnų k., Plungės krašte (1954

229. STUDENTŲ MAIŠTAS 1969/6 birželis; Autorius : Red.
ANKETINIS SIMPOZIUMAS Studentų maistinis sąjūdis pastaraisiais metais taip plačiai pasireiškė

230. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje Įvadas: Šaltinių padėtis ir metodologinės

231. ŽYGIS Į MĖNULĮ 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Pirmieji žmonės šią vasarą nusileido ant Mėnulio, įkūnydami seną žmogaus svajonę. Stebėjomės

232. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje 2. Nepuolimo sutarties (1926 m.) laikotarpis Nors ir

233. LIETUVIŲ NAMOTYRA LIETUVOJE 1969/7 rugsėjis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
Įvedus kolchozinį ūkį ir vieniems griaunant senuosius Lietuvos kaimus ir vienkiemius, kiti rūpinosi

234. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje Iš 1926 metų nepuolimo pakto su Sovietų Sąjunga buvo

235. LIETUVOS METRAŠČIAI —LIETUVOS ISTORIJOS KELIO RODYKLE 1969/8 spalis; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
M. Jučo "Lietuvos metraščiai" 1. Dalykiškas žvilgsnis Kai užsimename apie sovietinės Lietuvos

236. NAPOLEONO LEGENDA 1969/9 lapkritis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Legendos nesensta ir nesikeičia. Jos yra kažkokia aukštesnė realybė, nesusieta su laiku, o tik su

237. LIUBLINO UNIJA IR JOS ŠEŠĖLIAI 1969/9 lapkritis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvių - lenkų santykiai keturių amžių perspektyvoje (1569 - 1969) 1. Pagrindinis akstinas unijai

238. LIUBLINO UNIJA IR JOS ŠEŠĖLIAI 1969/10 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvių - lenkų santykiai keturių amžių perspektyvoje (1569-1969) 4. Negatyvus lietuvių-lenkų

239. KOVOTOJAI IR KOLABORANTAI 1966/1 Sausis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Svarstymai apie XIX amžių Lietuvoje (I) 1. Aptarimo ieškant Kovoti dėl savo krašto laisvės, kaip ir

240. ŽVILGSNIS Į 1965 METUS 1966/1 Sausis; Autorius : A. Rimvydas, J. Alaušius
I. VISUOMENINĖ VEIKLA 25-ių metų kovos dėl Lietuvos laisvės sukaktis Rusams

241. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ - REALUS TIKSLAS 1966/2 Vasaris; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Švenčiant Vasario 16 dieną, tinka ir yra reikalinga susimąstyti dėl jos minėjimo pobūdžio. Ši

242. JAUNIMAS DVIEJŲ KULTŪRŲ SANKRYŽOJE 1966/2 Vasaris; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Esame įpratę girdėti standartinį posakį: žmogus atėjo pasaulin. O ir mes patys žiūrime į naujagimį

243. DĖL VEIKSNIŲ KONFERENCIJOS CLEVELANDE PAREIŠKIMO 1966/3 Kovas; Autorius : A. R.
JAV gyvenime yra normalus ir savaime suprantamas dalykas, kad kiekviena aukšto pareigūno, pvz prezidento,

244. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/5 Gegužė; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 1. Kelios įvadinės ir metodologinės

245. 1941 birželio 23 1966/6 Birželis; Autorius : Red
Šį mėnesį sukanka 25 metai nuo 1941 birželio 23 dienos, kurią po vienerių metų okupacijos

246. PAVERGTŲJŲ PASIPRIEŠINIMAS IR LAISVŲJŲ ILIUZJJOS ... 1966/6 Birželis; Autorius : ADOLFAS DAMUŠIS
1941 birželio sukilimą minint Tikėjimas, kad žmogaus laisvės troškimas laimės, paprastai yra

247. 1941 METŲ SUKILIMAS 1966/6 Birželis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Nors Nacių-Sovietų 1939 rugpiūčio 23 susitarimu Lietuva buvo priskirta Sovietų įtakos sferon ir

248. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/6 Birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 3. Penkių pagonių pomindauginių Lietuvos valdovų sąlytis su

249. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/8 Spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 5. 1387 metų Lietuvos krikšto charakteris Iš Livonijos

250. Dokumentai apie K. Donelaičio protėvį 1966/9 Lapkritis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Vokietijoje apie Kristijoną Donelaitį jo 250 metų gimimo sukaktuvėse specialų straipsnį išspausdino

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai