Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. A. Malijauskas — Senovės baltų akmens figūros 1973/1 sausis; Autorius : MALIJAUSKAS ALGIRDAS
Šiame ir praėjusiame šimtmetyje eilės tyrinėtojų yra rašyta apie savitas akmens figūras, iki mūsų

2. ADMINISTRACIJOS KURSAI KAUNE 1925 - 1926 METAIS 1973/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
"Salus rei publicae suprema lex esto" I. PratartisJuo labiau mes tolstame nuo savo jaunystės, juo gyviau

3. Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniuje (1940 - 1947) 1974/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS PAVALKIS
Pratarties vietoje1932 m. keturi klasės draugai, baigę Vilkaviškio kunigų seminariją, nuėjome

4. AISČIAI ISTORINIŲ ŠALTINIŲ ŠVIESOJE 1948/12 kovas; Autorius : J. PUZINAS
Lyginamasis kalbų mokslas yra nustatęs, kad lietuviai, latviai, išnykę bei asimiliavęs! prūsai,

5. Abejotinas nemirtingumas 1948/14 gegužė; Autorius : red.
Vieną dieną britų ,,News Chronicle“ redaktorius, norėdamas kuo nors paįvairinti nuobodžią

6. APIE PIRMĄJĮ BANDYMĄ PRAPLĖSTI VILNIAUS UNIVERSITETĄ (1618-1623) 1977/2 vasaris; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Visi iki šiol rašiusieji apie senąjį Vilniaus universitetą, — tiek lenkai, tiek patys lietuviai, —

7. ARCHITEKTŪROS STILIŲ RAIDA IR LIETUVIŠKO STILIAUS KLAUSIMAS 1947/7 spalis; Autorius : DOC. INŽ. K. KRIŠČIUKAITIS
Misionierių bažnyčia Vilniuje (vėlyvasis barokas) Foto

8. ADOLFO ŠAPOKOS DARBAI LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1961/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
(Vainiko vietoje jo kapui svetimoje žemėje) "Lietuvos istorijos laukai. . . neteko pagrindinio tyrinėjimų

9. ATSAKYMAS Į P. J. GABRIO REPLIKĄ 1947/9 gruodis; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
„Aidų“ 3 Nr. mano parašytas P. J. Gabrio paminėjimas nebuvo skirtas lingvistams ar proistorikams.

10. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOGRAFIJA IR JOS ARTIMIAUSI UŽDAVINIAI 1963/5 gegužė; Autorius : J. JAKŠTAS
1. Istorijografija ir visuomenėTema Amerikos lietuvių istorijograįija būtų istorinio literatūrinio

11. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA KAIP TAUTINIO AUKLĖJIMO PRIEMONĖ 1963/7 rugsėjis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE Atsibus tėvynės sūnūs, Didžią praeitį atminę; Pagimdys vargai

12. APIE KALBININKUS, TYRINĖJUSIUS LIETUVIŲ KALBĄ 1950/9 lapkritis; Autorius : PROF. ERNESTAS FRAENKELIS
"Aidų" 1948 m. spalio mėnesio 19 numeryje rašiau apie vokiečių kalbininkus, kuriems rūpėjo lietuvių

13. ATEITIES SĄJŪDIS LAIKO PERSPEKTYVOJE 1967/7 Rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
Dvejopos sukakties proga Mūsų kultūros ir tautinės sąmonės vystymosi raidoje verta atkreipti

14. ATBUNDANČIOS TAUTOS ŽYGIAI IR VEIKĖJAI 1955/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
PROF MYKOLO BIRŽIŠKOS "LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS" Skaitant dviejų tomų "Lietuvių tautos kelią", vis

15. AMERIKOS ŪKIO PAJĖGUMAS 1955/2 vasaris; Autorius : J. BUDZEIKA
Amerika yra jaunas ir turtingas kraštas. Žmonės čia sukūrė augštą civilizaciją ir pasiekė

16. ARKIVYSK. J. MATULEVIČIAUS VILNIAUS GOLGOTA 1952/5 gegužė; Autorius : J. VAIŠNORA, M.I.C.
(Tęsinys)   Išbėgo Lietuvos Taryba su ministeriais, išbėgo legijonieriai. Tačiau Vilniuje

17. ARKIVYSK. J. MATULEVIČIAUS VILNIAUS GOLGOTA 1952/6 birželis; Autorius : J. VAIŠNORA, M. I. C.
(Tęsinys)   Bažnyčios apgulimas truko tris dienas. Moterys, prasiverždamos pro raudonarmiečius,

18. ARCHEOLOGIJOS DAVINIAI ŠV. RAŠTO STUDIJOSE 1953/4 balandis; Autorius : T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M
Protestantai, modernistai ir racionalistai Šv. Raštą sulygino su kitomis knygomis, "surado" jame net

19. ATSIMINIMAI IŠ KNYGNEŠIŲ GADYNĖS 1954/7 rugsėjis; Autorius : KAN. M. VAITKUS
Kas, kuomet, kaip uždraudė mums raštą ir kaip savo tikslų siekė, apie tai gražiai bei išsamiai yra

20. AKTUALIOS MŪSŲ ISTORIJOS PROBLEMOS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : DR. ANTANAS KUČAS
Temos apimtis Istorijos sekcijos organizatoriai, kviesdami padaryti šį pranešimą, išreiškė

21. APŽVALGA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IKI XVl-TO AMŽIAUS PABAIGOS 1958/1 sausis; Autorius : JONAS MATUSAS
Čia duodama apžvalga yra sudaryta pagal autoriaus paskaitas iš "Lietuvos Medžiaginės Kultūros

22. APŽVALGA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IKI XVI-TO AMŽIAUS PABAIGOS 1958/2 vasaris; Autorius : JONAS MATUSAS
(Pabaiga)   Šiek tiek apie dvaro, sakytumėm, administracinę konstrukciją. Beveik visuomet jis turi

23. ATGIMIMO PAVASARIS AR SUNYKIMO RUDUO 1958/2 vasaris; Autorius : JONAS PETRĖNAS
Praslinkus dvejiems metams nuo antrojo pasaulinio karo, Paryžiaus kardinolas Emanuelis Suhard parašė

24. APIE FANATIZMĄ IR INTERNACIONALIZMĄ VILNIAUS UNIVERSITETE 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : T. ŽIBUTIS
ATSAKYMAS J. ANIČUI Neseniai Vilniaus universitetas atšventė 400 metų jubiliejų. Visa Lietuva

25. ASMENYBIŠKUMAS IBSENO DRAMOSE PEERAS GYNTAS 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
4.  Aktorius Peeras Gyntas buvo tikras, kad jo sugebėjimas būti, kuo tik jis panoro, liudija jo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai