Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija B

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. BALTASIS ERELIS - LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES GYNĖJAS PER II PASAULINI KARĄ 1971/5 geguze; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
II pasaulinio karo metu Didžioji trijulė — JAV, Didžioji Britanija ir Sovietų Sąjunga —

2. Barbora, grožiu ir meile triumfuojanti 1975/3 kovas; Autorius : KUCHOWICZ ZBIGNIEW
* Šiuo vardu įdomų istorinį essay randame neseniai Lenkijoje pasirodžiusioje knygoje — Zbigniew

3. Bažnyčia Lietuvoje ir Vatikanas 1940 - 1945 1973/6 birzelis; Autorius : KUN. DR. VIKTORAS PAVALKIS
Lietuvos ir Vatikano diplomatinius santykius 1918 - 40 autorius nagrinėjo šio žurnalo 1972 rugsėjo

4. BALTŲ KALBOS IR TAUTOS 1947/6 rugsėjis; Autorius : R. J. KANTRIMAS
XVIII a. galo ir XIX a. pirmosios pusės kalbininkai, įsižiūrėję į daugelį Europos kalbų ir kai

5. BALTOSKANDIJOS KULTŪRINĖ LIEČIAMOJI 1952/3 kovas; Autorius : JUOZAS LINGIS
šešiakampes klėties sąsparos (Zarasų apskr.. Dusetų vis., Vainiūnų km.). Visos šio straipsnio

6. BALTŲ INSTITUTO METRAŠTIS 1955/10 gruodis; Autorius : P. Rėklaitis
Baltų Institutas (Baltisches Forsehungsinstitut) Vakarų Vokietijoje, remiamas Vakarų Vokietijos valdžios

7. BALTŲ KAIMYNAI FINO-UGRAI*) 1956/1 sausis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Tautų grupe, gyvenanti šiaurės rytų Europoje ir vakarų Sibire. Kartu su samojėdais jie sudaro

8. BALTŲ INSTITUTO METRAŠČIO ANTRAS TOMAS 1956/3 kovas; Autorius : L. D-as
Šiame tome yra šešios studijos — po dvi lietuvių, latvių ir estų autorių, visos po 40 su viršum

9. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1958/7 rugsėjis; Autorius : JONAS AISTIS
Pabaiga   Mokytojų dabar priskaitoma daugiau kaip 23,000. Tai daugiausia naujai, jau pokariniais

10. BALTŲ KILMĖ 1982/2 kovas-balandis; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
Kadangi baltai (ypač lietuviai ir latviai) priklauso indoeuropiečių tautoms, jų kilmės klausimas

11. BRANDUOLINIAI GINKLAI: STRATEGIJA IR DOROVĖ 1987/2 nr.; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Savo milžiniška naikinamąja galia, sprogimo padarinių nesuvaldomumu ir įvairiais kitais atžvilgiais

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai