Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija G

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Gyventi per mirtį 1971/6 birzelis; Autorius : Juozas Ambrazevičius
1941 birželio mėn. sukilėlių kapai Kauno kapinėseIš ministro pirmininko pareigas ėjusio Juozo

2. Generolo Raštikio memuarai ir jo vaidmuo Lietuvos politikoje 1973/4 balandis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Paskaita, skaityta Akademinio Skautų Sąjūdžio surengtame gen. St. Raštikio trečios atsiminimų knygos

3. GARDINO VAIZDAS IR LIETUVOS APRAŠYMAS XVI AMŽIAUS ATLASE 1977/8 spalis; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Lietuvos miestų grafinių atvaizdų iki XVIII amžiaus turime ne daug, daugiausia dėmesio yra susilaukę

4. GAMTOS SUKRĖTIMAI IR JŲ ĮTAKA ŽMONIŲ GYVENIMUI 1947/3 birželis; Autorius : Prof. Steponas Kolupaila
Iš istorijos žinome, kad audringi periodai sudrumsčia ramų ir taikingą žmonių gyvenimą. Seniau, kai

5. GOTIŠKOJO PERKŪNO NAMO KAUNE KILMES KLAUSIMAS 1961/2 vasaris; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Senieji keliautojai ir geografai, aprašydami miestą, paminėdavo kurį vieną pastatą kaip

6. GOTIKOS ARCHITEKTŪROS RYTINE RIBA 1962/5 gegužė; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Problemos istoriniai pagrindai.Europa viduramžiais nebuvo vienalytė, bet suskilusi į Vakarus ir Rytus.

7. GEDIMINO LAIŠKAI 1968/2 vasaris; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Tokia antrašte Lietuvoje prieš metus pasirodė knyga, kuri domina ne tik mūsų praeities tyrinėtojus, bet

8. GELEŽINES UŽDANGOS KILMĖ IR ESMĖ 1955/6 birželis; Autorius : Prof. Kazys Pakštas
Kai X-to amžiaus pabaigoje Rusija priėmė krikščionybę iš Bizantijos, tuomet ji nejučiomis

9. GINTARO KELIAI PRIEŠISTORINIAIS LAIKAIS 1953/6 birželis; Autorius : DR. MARIJA GIMBUTIENE
Gintaro prekybos keliai priešistoriniais laikais žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje (tarp 1600

10. GUDIJOS SANTYKIS SU LIETUVA 1956/3 kovas; Autorius : DR . KAZYS PAKŠTAS
Gudų tauta susidarė iš kelių rytinių slavų giminių. VIII-XI amžiuose didžiausias Gudijos plotas buvo

11. GUDIJOS SANTYKIS SU LIETUVA 1956/4 balandis; Autorius : DR. KAZYS PAKŠTAS
(Pabaiga)   Britai apie mus ir gudus Patys apie save, ir lietuviai ir gudai, galime daug palankių

12. GEDIMINAS VILNIUJE 1956/9 lapkritis; Autorius : JONAS PUZINAS
I. Vilniaus įkūrimo legenda Kiekviena tauta apipina savo didžiuosius įvykius, žygius ar asmenis

13. GEOLOGIJA LIETUVOJE XIX-OJO AMŽIAUS PRADŽIOJE 1991/2; Autorius : IRENA SKUODIENĖ - ŠARKIŪNAITĖ
Paskaita, skaityta VI Mokslo ir kūrybos simpoziume 1989 m. lapkričio 17-26 dienomis Čikagoje Į XIX

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai