Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija K

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. KRYMO TOTORIŲ BYLA 1975/2 vasaris; Autorius : VARDYS VYTAUTAS S.
Straipsnis spausdintas The Russian Revieiv, April 1971 (Vol. 30, No. 2)1 191-110. Išvertė Alina

2. Keistenybės Lietuvos ikonografijos senovėje 1973/8 spalis; Autorius : Dr. POVILAS RĖKLAITIS
Bodenehro antrasis Gardinas. Žemaitis — samojedas pas Mosemanną ir Viero.1. Senosios grafikos

3. KLAIPĖDOS KRAŠTO ĮVYKIŲ CHRONOLOGIJA 1948/18 rugsėjis; Autorius : Dr. NORMANTAS
1920 m. sausio m. 10 d. įvyko Klaipėdos, krašto atskyrimas nuo Vokietijos, Vyriausią valdžią perėmė

4. KYBARTU AKTAI 1976/4 balandis; Autorius : DR. ALBERTAS GERUTIS
Po okupacijos 1940 birželio 15 d. atsiradusios Lietuvos Diplomatinės tarnybos istorijoje vad. "Kybartų

5. KELIOS PASTABOS LENKIJOS ULTIMATUMO KLAUSIMU 1976/6 birželis; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Užsienio lietuvių laikraščiai yra persispausdinę viename lenkų leidiny Paryžiuje (žurnalo Kultūra

6. KODĖL RAŠOME AUKŠTAITIŠKAI? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : DR. P. JONIKAS, JAV
TARMĖS PROBLEMA LIETUVIŲ BENDRINĖJE KALBOJE Kaip žinoma, šiandien mūsų bendrinės rašomosios

7. KRUPAVIČIAUS VALSTYBINGUMO PAGRINDU BEIEŠKANT 1970/8 spalis; Autorius : V. BAGDANAVIČIUS
Kurti valstybingumą kurioje nors visuomenėje nėra paprastas uždavinys. Šiam uždaviniui atlikti netinka

8. KELIAS Į LIETUVIŲ MOKYKLAS AMERIKOJE 1960/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS KUČAS
Per kiaurą amžių jums sakiau, tą šiandieną dar jums priminsiu. Turekitės savo katalikų tikėjimo, nss

9. Kraujas, kuris užmuša 1947/7 spalis; Autorius : red.
Mokslininkai surado naują, dalyką — kad mumyse esama kraujo, kuris užmuša. Tuo būdu miršta

10. KARDINOLO JURGIO RADVILOS PIRMOJI KELIONĖ ITALIJON (1575) 1961/4 balandis; Autorius : PAULIUS JATULIS
Radvilos Juodojo sūnus grįžta į Kat. Bažnyčią.Viena iš įžymiausių Lietuvos didikų,

11. KRITIKA APIE MAIRONĮ IKI PIRMO PASAULINIO KARO 1962/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS KULBOKAS
Pasirodžius periodinei spaudai, tiksliau nuo "Aušros" laikų, mūsų kritiką ima sparčiau augti. Ima

12. KARALIAUS MINDAUGO DILEMOS 1963/6 birželis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Mūsų tautos istorijoje Mindaugas pasirodo kaip pragiedrėjimas ūkanotą rytmetį. Ligi jo dienos viskas

Lietuvino J. AISTIS 1714 I 1 Kristijonas Donelaitis gimė Lazdynėlių dvare netoli Gumbinės.

14. KANADOS TAUTINĖS MAŽUMOS—BEJĖGĖ TREČIOJI JĖGA 1965/8 Spalis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
LAIŠKAS IŠ MONTREALIO (II) Krizė, kurią pergyvena Kanada (žr. I laišką š. m. balandžio numeryje:

15. KOVOTOJAI IR KOLABORANTAI 1966/1 Sausis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Svarstymai apie XIX amžių Lietuvoje (I) 1. Aptarimo ieškant Kovoti dėl savo krašto laisvės, kaip ir

16. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas 1950/1 sausis; Autorius : Kazys Pakštas
1. NAUJI PRADAI VALSTYBIŲ RIBOMS NUSTATYTI Per pastarąjį šimtmeti kai kuriuose kraštuose bent keletą

17. KELETAS SAMPROTAVIMŲ APIE LIETUVOS RIBAS 1950/2 vasaris; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
(Tęsinys)   12. LIETUVA LENKŲ ŽEMĖLAPIUOSE Kai Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę 1918 m., visos

18. KELETAS SAMPROTAVIMŲ APIE LIETUVOS RIBAS 1950/3 kovas; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
16. ŠVEICARAS M. VVEHRLI BANDO KLAIDAS TAISYTI M. Wehrli, berods, 1938 m. suredagavo "Neu Karte der Voelker

19. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas 1950/4 balandis; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
22. KĄ LIUDIJA VILNIJOS VIETOVARDŽIAI? Vietovardžių mokslą dažniausiai vadiname graikų kalbos

20. KARALIAUS MINDAUGO KRIKŠTAS 1951/9 lapkritis; Autorius : DR. A. JUŠKA
Mindaugo krikštas ir vainikavimas yra vienas didžiausių įvykių visoje Lietuvos istorijoje. Su tuo faktu

21. KUNIGAIKŠČIO RADVILOS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 1952/10 gruodis; Autorius : J. ANDRIUS
Bandymai nubrėžti žemėlapius yra tiek seni, kad net negalima nustatyti jų pradžios. Sakytume, jie yra

22. KUNIGAIKŠTIS KOMOTAS IR JO ŽUVIMO VIETA 1958/8 spalis; Autorius : P. BŪTĖNAS
Įžangėlė Sūduvos-Jotvos pietuose, V. Bugo (Vyslos deš.-š. įtako) linkan, kur tebėra

23. KAIP VINCAS KUDIRKA BUVO SUIMTAS? 1958/9 lapkritis; Autorius : A. MERKELIS*
1895 m. vasarą žandarai suėmė pas Petrą Kriaučiūną Plokščiuose viešėjusį daktarą Vincą

24. KAIP SENI LIETUVIŠKI KRYŽIAI IR KOPLYTSTULPIAI? 1959/10 gruodis; Autorius : JONAS MATUSAS
Pirmutinė istorinė žinia yra iš 1534 m. Ji aiški ir Įsakmiai dokumentuota. Išspausdinta "Lietuvos

25. KELIOS MINTYS APIE NERĮ - VILIJA 1959/10 gruodis; Autorius : PROF. STEPONAS KOLUPAILA
1. Nemunas ir Neris Neris arba Vilija — didžiausia ir gražiausia Lietuvos Rytų upė, žymiausias Nemuno

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai