Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija M

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. M. Krupavičius ir žemės reforma Lietuvoje 1975/2 vasaris; Autorius : MALDEIKIS PETRAS
Iš spausdinamos knygos "Mykolas Krupavičius".1. Tai buvo prieš penkiasdešimt metų Žemės reforma buvo

2. MACHIAVELIZMAS 1948/10 sausis; Autorius : JULIUS KAKARIEKA
„Jei trūksta valstybei teisingumo, kas ji yra, jei ne didelė plėšikų gauja!" AUGUSTINAS

3. MAŽOSIOS LIETUVOS GEOGRAFINIAI METMENS 1948/18 rugsėjis; Autorius : VL. VILIAMAS
Lietuva yra lietuvių žemė, kur lietuviai nuo seno gyveno ir gyvena, kur lietuvių pastangomis ir triūsu

4. Mažosios Lietuvos proistorės bruožai 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. PUZINAS
Mažoji Lietuva dėl savo palankios geografinės padėties archeologiniu atžvilgiu priklauso prie

5. MAŽOSIOS LIETUVOS ŪKIO BRUOŽAI 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. POVILAITIS
I. Mažoji Lietuva visais atžvilgiais natūraliai gravituoja į savų brolių gyvenamus šiaurės ir

6. MAŽESNIEJI BROLIAI IR LIETUVA 1976/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
LIETUVIAI ir kitos baltų giminės, prieš XIII amžiaus pradžią retai istorijoje užsimenamos, viešumon

7. MILAŠIUS IR LIETUVA 1977/10 gruodis; Autorius : A. V.
Milašių giminė save laikė lietuviais — istorinės Lietuvos prasme. Tad Oskaras Milašius ir savo

8. MOKSLAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Anglai kviečiasi žymius mokslo žmonesBritai savo mokslininkų draugijos Royal Society nariu pasikvietė

9. MĖGINIMAI ATSPĖTI ŠV. ONOS BAŽNYČIOS VILNIUJE ARCHITEKTĄ 1970/1 sausis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
1. Meistrai "Vaitiekus" ir "Jonas"Pirmas mėginimas aptikti Šv. Onos bažnyčios architektą yra legendinis

10. MOKSLAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Liepos mėnesį Darmstadte įvyks tarptautinis inžinierių kongresas. Jame skaitys paskaitą ir lietuvis

11. Mykolas Krupavičius 1885.X.1 - 1970.XII.4 1970/10 gruodis; Autorius : Red.
Vos spalio numeryje paminėjome prel. Mykolo Krupavičiaus 85 metų sukaktį kun. V. Bag-danavičiaus

12. MOKSLAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Kova su vėžiuAmerikoje pačios pavojingiausios ligos yra širdies susilpimas ir vėžys. Šiuo metu JAV

13. MŪSŲ PRAEITIES VERTINIMO KLAUSIMU 1947/6 rugsėjis; Autorius : DR. A. STANYS
Kuklus, tolimas nuo arogancijos yra lietuviškas būdas. Mes dažnai patys savęs nepažįstame ir

14. MOKSLAS 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
Amerika atrasta dar prieš Kolumbą1705 m. pasirodžius danų moklininko Torphaens veikalui „Historia

15. Milano kardinolo „Baltoji knyga“ 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS1943 m. italų gyvenime buvo laimingi: buvo nuverstas fašistų, režimas, Badoglio

16. MŪSŲ SODŽIAUS GYVENAMOJO NAMO ARCHITEKTŪRINE RAIDA SU PAPROČIAIS IR TRADICIJOMIS 1961/7 rugsėjis; Autorius : INŽ. POVILAS JURĖNAS
Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuvių stilius, jis yra

17. MAIRONIO LIKIMO PARAŠTĖJE 1962/7 rugsėjis; Autorius : A. NYKA NILIŪNAS
Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose savo bute Kaune — 1931. VI. 19.Maironį su tauta jungė

18. MAIRONIS MANO KARTOS AKIMIS 1962/7 rugsėjis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
IRedaktorius pasiūlė man parašyti trumpą straipsnį: "Maironis mano kartos akimis". Imdamas žodį

19. MAIRONIS ISTORIKAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Maironį kaip poetą žino visa lietuvių tauta. Kaip neeilinį teologą jį gerai pažįsta kunigai, ypač

20. MAIRONIO VASAROS BERNOTUOSE 1906-1914 tarpe 1962/7 rugsėjis; Autorius : JULIJA LIPČIŪTĖ - GEČIENE
Iš Maironio seserėčios atsiminimųMaironio tėviškė Pasandravys-Bernotai buvo gražioje vietoje. Per tų

21. MAIRONIS REKTORIUS IR MOKYTOJAS 1962/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
Septynerius metus Maironis buvo mūsų rektorius ir šešerius — mokytojas. Tai, rodos, gražus laikas, jį

22. MAIRONIANA Tremtyje —1945 -1949 metų 1962/7 rugsėjis; Autorius : ALEKSANDRAS RUŽANIEC-RUŽANCOVAS
"Aidų" žurnalui parengta bibliografija Maironio poezija anais sunkiais DP stovyklų gyvenimo laikais

23. MYKOLAS BIRŽIŠKA IR VILNIUS 1963/1 sausis; Autorius : Mykolas Trumpa
1960 ir 1962 m. londoniškis Nidos knygų klubas išleido du tomelius prof. M. Biržiškos

24. MYKOLAS ARKANGELAS PALLONI 1969/5 gegužė; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
Italų freskininkas Lietuvoje XVII amžiuje Michelarcangelo Palloni gimė 1637 m. Cam-pi vietovėje

25. MERKELIS GIEDRAITIS arba AMŽIŲ SĄVARTOJE LIETUVA DVIEJŲ 1951/3 kovas; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Motto: "... Siame dalyke (— tapdamas vyskupu) nieko daugiau netrokštu, kaip Dievo garbes ir naudos tai

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai