Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija N

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. NEŽINOMA 1874 - 7877 M. SUKURTA GIESMĖ 1975/5 geguze; Autorius : ANTANAS MAŽIULIS
1954 m. vasarą seselių kazimieriečių bibliotekoje Chicagoj, padedant seselei Perpetuai ir kt, teko

1. Vienuoliškoji šaknis Lietuvos žemėjeKai lietuvių tauta, išėjusi iš gamtos prieglobsčio į

3. Naujienos 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
* N. Ulme įvyko ukrainiečių mokslininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 142 profesoriai ir docentai.

4. NARVOS - IVANGORODO PILIS IR JOS ARCHITEKTO LIETUVIO KLAUSIMAS 1962/9 lapkritis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Pav. 1. Narva (Estija). Kairėje gotiškoji Hermanno pilis. Dešinėje rusų Ivangorodas (Nuotrauka iš J. G.

5. NEŽINOMAS 17-to AMŽIAUS VARIO RAIŽINYS SU LIETUVIŠKU UŽRAŠU 1964/2 vasaris; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Vario raižinių arba graviūrų iš XVII ir XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje būta gan daug.

6. NAPOLEONO LEGENDA 1969/9 lapkritis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Legendos nesensta ir nesikeičia. Jos yra kažkokia aukštesnė realybė, nesusieta su laiku, o tik su

P. Lossowskio "Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920" 1966 vasarą Varšuvoje Ksiąžka i Wiedza

8. NEPRIKLAUSOMOS IR DABARTINĖS LIETUVOS TAUTOSAKOS DARBAI 1957/2 vasaris; Autorius : A. MAŽIULIS
Paskutiniu metu iš Lietuvos į Vakarus išvežama daugiau ir įvairesnių knygų, jų tarpe ir tautosakos

9. NAUJI LOGIKOS KELIAI 1957/2 vasaris; Autorius : Jonas Rugis
Neseniai Dubline, Airijoje, mirė žymus lenkų mokslininkas Jonas Lukasievičius, nuo 1946 m. čia dirbęs

10. NAUJA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 1957/6 birželis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Dabartinis Poznanės, anksčiau Vilniaus universiteto profesorius Jonas Otrębskis yra mums gerai

11. NARUTIS - VILNIUS - KAUNAS 1939 M. 1957/10 gruodis; Autorius : PROF. STEPONAS KOLUPAILA
MEDŽIAGA MONOGRAFIJAI APIE NERĮ 1939 metų vasaros kelionėms pasirinkau Vilniaus kraštą. Vieną

12. NEPRIKLAUSOMYBĖS BESIILGINT IR JOS SIEKIANT 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
ŽVILGSNIS ISTORIJON IR VAIŽGANTO ŠIRDIN "..jaučiu ateinančią mano Saulės, Tėvynės Laisvės,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai