Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PRIE LIETUVOS KARALIŲ BYLOS 1971/2 vasaris; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Nuo to laiko, kai dr. Pr. V. Raulinaitis paskelbė "Drauge" 1962.VI.23 straipsnį, kur įrodinėjo, jog

Duomenys surinkti vienam antikvariniam radiniui įvertintiMūsų laikų senienų rinkėjai siekia ne vien

3. POPIEŽIAUS PIJAUS XII ASMENYBĖ 1948/12 kovas; Autorius : JONAS MATUSAS
(72 METŲ AMŽIAUS IR 9 METŲ VAINIKAVIMO PROGA) Pijus XII-sis yra romėnas iš pačios Romos. Ana, savo

4. PATIKSLINIMAS 1948/15 birželis; Autorius : red.
  „AIDŲ“ 14-tame numeryje prie Dr. M. Alseikaitės — Gimbutienės straipsnio „Liaudies

5. POPIEŽIUS PAULIUS VI 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS PAULIUS VI, miręs rugpjūčio 6 d. Čia jį matome su lietuviais vyskupais Vincentu Brizgiu ir

6. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I, išrinktas Bažnyčios vyriausiu vadovu rugpjūčio 26 d. Naujasis popiežius —

7. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 1978/8 spalis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II, spalio 16 d. išrinktas vyriausiu Katalikų Bažnyčios vadovu. Naujasis

8. PRIEŠISTORINIŲ LAIKŲ RYŠIAI SU LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA 1947/2 gegužė; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
Kokius ir kaip senus laikus siekia turtingoji, archajiškoji lietuvių liaudies kultūra? Ar jos šaknys

9. PRANCIŠKONAI OBSERVANTAI LIETUVOJE XV IR XVI A. 1970/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
500 metų jubiliejaus proga 1. Bendros žinios apie pranciškonusPereitą rudenį, rugsėjo 30, suėjo 500

10. PRANCIŠKONAI OBSERVANTAI LIETUVOJE XV IR XVI A. 1970/3 kovas; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
500 metų jubiliejaus proga II. LIETUVOS PRANCIŠKONŲ OBSERVANTŲ PROVINCIJA1. Lietuviai observantai lenkų

11. PO DEŠIMTIES METŲ 1960/1 sausis; Autorius : TE V. L. ANDRIEKUS, O.F.M.
Jau suėjo 10 metų, kai "Aidai" leidžiami Amerikoje. Tremtiniškoje buityje, kai mūsų kultūrinis

(AIDŲ Nr. 6, 1959)Skaitydamas įdomų mūsų istoriko J. Matuso straipsnį "Dėl šv. Kazimiero kanonizavimo

13. PROF. K. JABLONSKIO ATMINIMUI (1892 — 1960) 1961/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
JO ĮNAŠAS LIETUVOS ISTORIJOS MOKSLUIPaskutinysis dešimtmetis Lietuvos istorijos mokslui buvo labai

14. PRANCIŠKONŲ ORDINAS 750 METŲ JUBILIEJAUS ŽENKLE (1210-1960) 1961/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS O.F.M.
Užpernai pavasarį, balandžio 16 d., suėjo 750 m. nuo tos dienos, kai šv. Pranciškus Asyžietis

15. PRANCIŠKONŲ ORDINAS 750 METŲ JUBILIEJAUS ŽENKLE (1210-1960) 1961/3 kovas; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS O.F.M.
(Pabaiga)7. Misijos netikinčiųjų kraštuose Pats šv. Pranciškus veržte veržėsi į misijas, du

16. PALANGA, KRETINGA IR BIRUTĖ 1961/10 gruodis; Autorius : JONAS MATUSAS
Moksliškas istorijos šaltinių leidėjas Her-mann Hildebrand Kuršo senų žmonių liudymus, kad

17. PRAEITIES REIKŠMĖ LIETUVIŲ TAUTOS IŠSILAIKYMUI 1947/9 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
1. ISTORINIO LIKIMO SVARBA Lietuvių tauta prieš 7 amžius subrendo į tikrą istorišką tautą,

18. PLUOŠTAS DOKUMENTU APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1963/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
Kiekvienoje tautoje iškyla žmonių, kurie savo asmenybės ryškumu bei originalumu taip sugeba patraukti

19. PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1963/9 lapkritis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(Tęsinys)Vilniaus valstybiniame archyve, kuriam buvo perduotas Vilniaus vyskupijos archyvas, buvo aptikta

20. PRIEŠ 46 METUS 1964/2 vasaris; Autorius : Red.
Pirmajam pasauliniam karui užsitęsus ir Rusijai aiškiai pralaimint, stiprėjo viltys ir galimybės

21. PRANCIŠKONAI KAUNE XV AMŽIUJE 1964/4 balandis; Autorius : JONAS MATUSAS
Dar 1939 m. buvau viename šaltinyje radęs apie pranciškonų vienuolyną Kaune 15-me amž. Bet per karą

22. PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1964/6 birželis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(pabaiga) Cituotasis 1828 V 12 raštas iškelia vėl naują Strazdo biografijos problemą, būtent, iš

23. PAVERGTŲJŲ PASIPRIEŠINIMAS IR LAISVŲJŲ ILIUZJJOS ... 1966/6 Birželis; Autorius : ADOLFAS DAMUŠIS
1941 birželio sukilimą minint Tikėjimas, kad žmogaus laisvės troškimas laimės, paprastai yra

24. PRIEŠISTORINE LIETUVA 1950/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS LINGIS
Tavo tėvynė, tavo protėviai, tavo tauta, tavo gimtoji vieta, tavo praeitis ir tavo prigimtis — tai tavo

25. PAUL CLAUDEL 1955/3 kovas; Autorius : A. VAIČIULAITIS
1868 - 1955 Pelenų dieną literatūra neteko pačios didžiosios dabartinių laikų žvaigždes,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai