Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/3 kovas; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Kai kurios tezės kelia abejonių. I. Absoliutūs dievai. 1. Perkūnas. 2. Laima. II Dangaus dievai. 1.

2. SOCIALINIAI SKIRTUMAI ŽEMAIČIŲ KAIME 1973/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Žemaičių kaimo žmones dvidešimtojo amžiaus pirmoje pusėje, atsižvelgiant į jų tarpusavio santykį

3. SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 1976/10 gruodis; Autorius : STASYS RAŠTIKIS
Tokia antrašte pernai pasirodė veikalas apie 1941 birželio mėnesio sukilimą — dokumentinė apžvalga,

4. SLAPTAS VYSK. M. VALANČIAUS LAIŠKAS 1977/1 sausis; Autorius : PAULIUS JATULIS
Visai netikėtai Vatikano archyve pavyko surasti vieną įdomų vyskupo Valančiaus ranka rašytą laišką.

5. Stasys Šimkus ir Klaipėdos Muzikos mokykla (1923-1930) 1977/4 balandis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
IĮ savo pasirinktą muziko profesiją Stasys Šimkus visada žiūrėjo labai rimtai. Jis nepakentė meno

6. Steigiamojo seimo metai 1970/5 gegužė; Autorius : Dr. Kazys Grinius
Šeimai leidus, spausdiname ištraukas iš dr. Kazio Griniaus "Atsiminimų ir minčių" rankraščio. Dedamas

7. SU GYVU JAKŠTU 1960/9 lapkritis; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
Mums, kurie su Adomu Jakštu-Aleksandru Dambrausku ilgai darbavomės drauge, ir kuriems jis buvo labai

8. Saulės energija mokslo tarnyboje 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
Faktas lieka faktu, jog gausėjant žemėje žmonių skaičiui (dabar jų yra apie 2.240 mil.),

9. SALOMĖJA NĖRIS 1961/5 gegužė; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Tęsinys) II. Abejonių ir posūkio metai (1929-1940)Prosovietiniai rašytojai Lietuvoj šiandien skelbia,

10. SALOMĖJA NĖRIS 1961/6 birželis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Pabaiga) Prisiminus Palangą, kur buvo pasišlykštėjusi moterų kūnais ir tuo atžvilgiu pritarus

11. SENIAUSIOSIOS LIETUVOS SOSTINES KLAUSIMAS 1961/9 lapkritis; Autorius : DR. ADOLFAS ŠAPOKA
(IS STUDIJOS "SENASIS VILNIUS")1. SENOSIOS LIETUVOS VALSTYBĖS PRADŽIA.Kaip žinoma, senoji Lietuva

12. SUKILIMAS IR TAUTA 1962/2 vasaris; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
1941 sukilimas — jau praeitis. Jis nuėjo į tautos istoriją. Įsirikiavo į eilę kitų sukilimų —

13. SENOSIOS LIETUVIŲ KAIMO STATYBOS SAVYBĖS IR JŲ REIKŠMĖ 1963/1 sausis; Autorius : DR. JURGIS GIMBUTAS
1. Klausimo aktualumasDėl ko vis dažniau kalbama ir rašoma apie jau atgyvenusią senoviškąją lietuvių

14. SIMANAS DAUKANTAS IR JO PALIKIMAS LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1964/9 lapkritis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Šimtmečio sukakčiai (I864. II. 24 - I964. 12. 6) nuo pirmojo lietuvių tautos istoriko

15. SŪDUVIŲ PROBLEMA 1965/2 Vasaris; Autorius : JONAS PUZINAS
  Sūduviai — ryčiausia ir skaičiumi gausiausia baltų kiltis, daugumo kalbininkų ir istorikų

16. SŪDUVA NAUJAUSIŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ 1965/4 Balandis; Autorius : JONAS PUZINAS
Sūduvos proistorė dar nėra kaip reikiant ištirta, tačiau tiek iš atsitiktinai surastos medžiagos, tiek

17. STUDENTŲ MAIŠTAS 1969/6 birželis; Autorius : Red.
ANKETINIS SIMPOZIUMAS Studentų maistinis sąjūdis pastaraisiais metais taip plačiai pasireiškė

18. SKANSENO POVEIKIS 1967/6 Birželis; Autorius : DR. JURGIS GIMBUTAS
Skansenas. šiaurinės Švedijos XVII a. klėtis Kaip spauda (Elta) praneša, Lietuvoje organizuojamas

19. SENOJI LIETUVIŲ RELIGIJA 1953/1 sausis; Autorius : MARIJA GIMBUTIENĖ
Savotiškai aktuali senoji lietuvių religija lietuviškosios visuomenės tarpe. Vieniems ji yra tolumoj

20. SENOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 1954/4 balandis; Autorius : Zenonas Ivinskis
Praeitieji metai lituanistinės knygos srityje buvo, palyginti, gana laimingi. Po dviejų tomų prof. M.

21. SVARBUS VEIKALAS R. EUROPOS PROISTOREI PAŽINTI 1958/4 balandis; Autorius : J. Puzinas
Rytų Europcs proistorė, kad ir senokai pradėta tyrinėti, Ilgi šiol dar nėra pakankamai išnagrinėta.

22. SU DALGIU PRIEŠ PATRANKĄ 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
1831 METŲ SUKILIMO BRUOŽAI Prieš pusantro šimto metų lietuviai ir lenkai bandė išsijungti iš

23. STUDENTŲ ATEITININKŲ MENO DRAUGIJA ŠATRIJA 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ALINA SKRUPSKELIENĖ
Studentų ateitininkų meno draugija Šatrija, oficialiai šiuo vardu įsiregistravusi Lietuvos universiteto

24. SU FULBRIGHTO STIPENDIJA LIETUVOJE 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
1. Įvadas Šio straipsnio tikslas — pasidalinti kai kuriais įspūdžiais bei pastabomis, kurios

25. SOVIETINIS TERORAS PIRMAISIAIS POKARIO METAIS 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Kai 1944 m. vasarą komunistai sugrįžo į Lietuvą, gyventojai jų nesutiko kaip pergalingų išvaduotojų

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai