Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija T

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. TEISĖ IR MEDICINA VILNIAUS AKADEMIJOJE 1975/3 kovas; Autorius : RABIKAUSKAS PAULIUS
(Iš lig šiol nenaudotų šaltinių)i. Karaliaus privilegijos neleidžia steigti teisės ir medicinos

2. TALKOS ŽEMAIČIUOSE DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS PRADŽIOJE 1974/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Ūkininkas šeimyną (vaikius, merges ir piemenį) samdė metams. Darbo metai prasidėjo per Užgavėnes,

3. TAUTYBIŲ SANKRITIS VILNIAUS UNIVERSITETE 1803-1832 METAIS 1979/9 lapkritis; Autorius : STASYS YLA
Paskaita, skaityta Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Muoažiavime Chicagoje 1979.VUl.3l -

4. TAUTYBIŲ SANKIRTIS VILNIAUS UNIVERSITETE 1803-1832 METAIS 1979/10 gruodis; Autorius : STASYS YLA
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 9Žemaičių atoveikisKaip gi su lietuvių opozicija "patriotinėms" lenkų

5. TAUTOSAKA MAŽOJOJ LIETUVOJ 1948/18 rugsėjis; Autorius : Dr. J. BALYS
I Ilgą laiką V. Europoj, kalbant apie Lietuvą ir lietuvius, turėta galvoj ne kas kita, kaip

6. Tremties metai. Lietuvių Rašytojų metraštis 1947/5 rugpjūtis; Autorius : S. L.
VERTINIMAI Prieš vertindami tą arba kitą dalyką padorūs recenzentai visuomet pasidžiaugia

7. TĖVAS AUGUSTINAS GEMELLI, O.F.M 1960/8 spalis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
Praeitų metų liepos 15 d. Milane mirė garsus mokslininkas, daugelio mokslinių ir religinių institucijų

8. TAIP MAITINOSI MŪSŲ TĖVAI 1965/2 Vasaris; Autorius : A. PAKALNIŠKIS
 Įžanginės pastabos Žmonių mitybos čia aprašomų papročių vieta yra šiaurinė Plungės

9. TAUTOS GYVATOS GIESMĖ 1950/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
1. Kūrėjas ir kūrinys Vienas iš įdomiausių mūsų senosios poezijos kūrinių yra "Šlovė

10. TARP SENOVĖS IR VIDURAMŽIŲ 1954/8 spalis; Autorius : J. JAKŠTAS
Dėl mano pastabų prie P. Maldeikio straipsnio "Dviejų kultūrų sankryžoje" (ž. Aidai, Nr. 2, 1954)

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai