Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1948
Categories 1948
10 sausis (28), 11 vasaris (30), 12 kovas (24), 13 balandis (34), 14 gegužė (29), 15 birželis (22), 16-17 liepa-rugpjūtis (28), 18 rugsėjis (19), 19 spalis (24), 20 lapkritis (21), 21 gruodis (22)
 

1. MACHIAVELIZMAS 1948/10 sausis; Autorius : JULIUS KAKARIEKA
„Jei trūksta valstybei teisingumo, kas ji yra, jei ne didelė plėšikų gauja!" AUGUSTINAS

2. AISČIAI ISTORINIŲ ŠALTINIŲ ŠVIESOJE 1948/12 kovas; Autorius : J. PUZINAS
Lyginamasis kalbų mokslas yra nustatęs, kad lietuviai, latviai, išnykę bei asimiliavęs! prūsai,

3. POPIEŽIAUS PIJAUS XII ASMENYBĖ 1948/12 kovas; Autorius : JONAS MATUSAS
(72 METŲ AMŽIAUS IR 9 METŲ VAINIKAVIMO PROGA) Pijus XII-sis yra romėnas iš pačios Romos. Ana, savo

4. LIAUDIES MENO ŠAKNYS 1948/14 gegužė; Autorius : M. ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ
Iki mūsų dienų Europos tautose išsilaikęs ir individualinio meno nenustelbtas liaudies menas pasižymi

5. Abejotinas nemirtingumas 1948/14 gegužė; Autorius : red.
Vieną dieną britų ,,News Chronicle“ redaktorius, norėdamas kuo nors paįvairinti nuobodžią

6. PATIKSLINIMAS 1948/15 birželis; Autorius : red.
  „AIDŲ“ 14-tame numeryje prie Dr. M. Alseikaitės — Gimbutienės straipsnio „Liaudies

7. VYTAUTĄ DIDĮJĮ PRISIMINUS 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : DR. KONSTANTINAS AVIŽONIS
1430 m. rugsėjo mėn. pradžioje senojoje Lietuvos sostinėje, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių

8. MAŽOSIOS LIETUVOS GEOGRAFINIAI METMENS 1948/18 rugsėjis; Autorius : VL. VILIAMAS
Lietuva yra lietuvių žemė, kur lietuviai nuo seno gyveno ir gyvena, kur lietuvių pastangomis ir triūsu

9. Mažosios Lietuvos proistorės bruožai 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. PUZINAS
Mažoji Lietuva dėl savo palankios geografinės padėties archeologiniu atžvilgiu priklauso prie

10. TAUTOSAKA MAŽOJOJ LIETUVOJ 1948/18 rugsėjis; Autorius : Dr. J. BALYS
I Ilgą laiką V. Europoj, kalbant apie Lietuvą ir lietuvius, turėta galvoj ne kas kita, kaip

11. IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO 16-18 AM. 1948/18 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvoje dažnai girdėdavome, kad vokiečiai kalba apie vadinamąją „kultūros liniją“, kuri

12. LIETUVIU KALBOS GYVATOS RAIDA MAŽ. LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. KANTRIMAS
  Lietuvių tauta, ilgus amžius gyvendama didelių tautų apsupta, savo sodybų pakraščiais

13. ŪKININKO SODYBA MAŽOJOJE LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
Nuotraukoje: Lietuviškas namas Pakalnėje. Klaipėdos krašte, o taip pat ir į pietus nuo Nemuno

14. MAŽOSIOS LIETUVOS ŪKIO BRUOŽAI 1948/18 rugsėjis; Autorius : J. POVILAITIS
I. Mažoji Lietuva visais atžvilgiais natūraliai gravituoja į savų brolių gyvenamus šiaurės ir

15. KLAIPĖDOS KRAŠTO ĮVYKIŲ CHRONOLOGIJA 1948/18 rugsėjis; Autorius : Dr. NORMANTAS
1920 m. sausio m. 10 d. įvyko Klaipėdos, krašto atskyrimas nuo Vokietijos, Vyriausią valdžią perėmė

16. VIETOVARDŽIŲ VOKIETINIMAS MAŽ. LIETUVOJE 1948/18 rugsėjis; Autorius : VL. VILIAMAS
Mažosios Lietuvos nutautinimas yra įvykęs įvairiais etapais ir įvairiais būdais. Tarp kitų

17. LIETUVOS IR LENKIJOS santykiai lenkų akimis 1948/21 gruodis; Autorius : A. ŠAPOKA
Be abejo, viena labiausiai supainiotų Rytų Europos problemų yra lietuvių-lenkų santykių klausimas. Po

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai