Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1976
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

1. LIETUVOS BALETUI 50 METŲ 1976/3 kovas; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Vienas iš pirmųjų mūsų baleto pastatymų — R. Drigo "Užburtoji fleita". Viduryje baletmeisteris P.

2. KYBARTU AKTAI 1976/4 balandis; Autorius : DR. ALBERTAS GERUTIS
Po okupacijos 1940 birželio 15 d. atsiradusios Lietuvos Diplomatinės tarnybos istorijoje vad. "Kybartų

3. KELIOS PASTABOS LENKIJOS ULTIMATUMO KLAUSIMU 1976/6 birželis; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Užsienio lietuvių laikraščiai yra persispausdinę viename lenkų leidiny Paryžiuje (žurnalo Kultūra

4. MAŽESNIEJI BROLIAI IR LIETUVA 1976/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
LIETUVIAI ir kitos baltų giminės, prieš XIII amžiaus pradžią retai istorijoje užsimenamos, viešumon

5. ŠV. AMBROZIEJUS PABRĖŽA — ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS SŪNUS 1976/8 spalis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Dar nėra išsamios Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos biografijos, bet daug apie jį rašyta kaip liaudies

6. DARBAI 1976/8 spalis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ-GABIENĖ
IIš erškėčių krūmo išskrido paukštis — atrodė, kad jis nori nusileisti ant rankų tam, kuris

7. SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 1976/10 gruodis; Autorius : STASYS RAŠTIKIS
Tokia antrašte pernai pasirodė veikalas apie 1941 birželio mėnesio sukilimą — dokumentinė apžvalga,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai