Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1977
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

1. SLAPTAS VYSK. M. VALANČIAUS LAIŠKAS 1977/1 sausis; Autorius : PAULIUS JATULIS
Visai netikėtai Vatikano archyve pavyko surasti vieną įdomų vyskupo Valančiaus ranka rašytą laišką.

2. APIE PIRMĄJĮ BANDYMĄ PRAPLĖSTI VILNIAUS UNIVERSITETĄ (1618-1623) 1977/2 vasaris; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Visi iki šiol rašiusieji apie senąjį Vilniaus universitetą, — tiek lenkai, tiek patys lietuviai, —

3. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/3 kovas; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Vilniaus vyskupų likimas XIX-XX amžiujeNelaiminga Lietuvos sostinės

4. Stasys Šimkus ir Klaipėdos Muzikos mokykla (1923-1930) 1977/4 balandis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
IĮ savo pasirinktą muziko profesiją Stasys Šimkus visada žiūrėjo labai rimtai. Jis nepakentė meno

5. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS . VYSKUPO SOSTĄ 1977/4 balandis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėtiKas siūlė kun. J. Matulaitį Vilniaus Vyskupu?Kai ėjo derybos,

6. DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS LIETUVOS SOSTINĖJE 1977/5 gegužė; Autorius : GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ - SIRUTIENĖ
Šįmet, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę, buvo prisiminta ir kitą neeilinė

7. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/5 gegužė; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Nuncijus Achille RattiJurgio Matulaičio Vilniaus vyskupu paskyrime ir

8. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/6 birželis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Ratti kelionė į Vilnių ir Kauną Paskirtas ne tik Lenkijos, bet ir

9. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Nuncijaus Ratti vargai Lenkijoje Ratti, atvykęs į Varšuvą ir

10. GARDINO VAIZDAS IR LIETUVOS APRAŠYMAS XVI AMŽIAUS ATLASE 1977/8 spalis; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Lietuvos miestų grafinių atvaizdų iki XVIII amžiaus turime ne daug, daugiausia dėmesio yra susilaukę

Praeities gyvenimo tikrovę mes galime atskleisti iš likusių šaltinių, kurie priešistoriniams laikams

12. MILAŠIUS IR LIETUVA 1977/10 gruodis; Autorius : A. V.
Milašių giminė save laikė lietuviais — istorinės Lietuvos prasme. Tad Oskaras Milašius ir savo

Nuncijus Giuseppe Garampi4. Giuseppe Garampi (1772-1776) Ketvirtuoju nuncijum buvo paskirtas Giuseppe

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai