Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1978 7 rugsėjis
 

1. POPIEŽIUS PAULIUS VI 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS PAULIUS VI, miręs rugpjūčio 6 d. Čia jį matome su lietuviais vyskupais Vincentu Brizgiu ir

2. POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
POPIEŽIUS JONAS PAULIUS I, išrinktas Bažnyčios vyriausiu vadovu rugpjūčio 26 d. Naujasis popiežius —

3. EURIPIDO "TROJIETES" IR GENOCIDAS MELO SALOJE 1978/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS ZARANKA
1. Trojietiškoji Euripido trilogija415 metais prieš Kristų, pavasarį, Euripidas dalyvavo Atėnų

4. IŠEIVIJOS EKONOMINĖ PARAMA LIETUVAI 1978/7 rugsėjis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
53 milijonai dolerių Lietuvos atstatymui 4. Gerino savųjų gyvenimo būklę Lietuvojea. Atsiminė savųjų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai