Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PRIEŠISTORINIŲ LAIKŲ RYŠIAI SU LIETUVIŲ LIAUDIES KULTŪRA 1947/2 gegužė; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
Kokius ir kaip senus laikus siekia turtingoji, archajiškoji lietuvių liaudies kultūra? Ar jos šaknys

2. LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINĖS SĄMONĖS REIKŠMINGIEJI ETAPAI (2) 1947/2 gegužė; Autorius : Zenonas Ivinskis
7. Lietuvių valstybingumo pastangos rytų erdvėje ir totorių sulaikymas.Tuo pačiu laiku, kai lietuviai

3. MOKSLAS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Anglai kviečiasi žymius mokslo žmonesBritai savo mokslininkų draugijos Royal Society nariu pasikvietė

4. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Pagerės gyvenimas Amerikoje Amerikiečių spauda rašo, kad iš Amerikos Darbo statistikos biuro

5. ŽALČIŲ GERBIMAS SENOVĖS LIETUVOJE 1947/3 birželis; Autorius : PROF. DR. J. BALYS
Kronikos ir seni raitai, palyginti, dažnai mini, kad senovėje prūsai, žemaičiai ir lietuviai

6. GAMTOS SUKRĖTIMAI IR JŲ ĮTAKA ŽMONIŲ GYVENIMUI 1947/3 birželis; Autorius : Prof. Steponas Kolupaila
Iš istorijos žinome, kad audringi periodai sudrumsčia ramų ir taikingą žmonių gyvenimą. Seniau, kai

7. Lietuvių-hetitų kalbų giminystė ir priostorė 1947/3 birželis; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
Nauji žingsniai indoeuropiečių (arijų) protėvystės klausimui spręsti Tokia antrašte prancūzų kalba

8. MOKSLAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Liepos mėnesį Darmstadte įvyks tarptautinis inžinierių kongresas. Jame skaitys paskaitą ir lietuvis

9. Elektronų mikroskopas — naujausias išradimas 1947/3 birželis; Autorius : red.
MOKLSLASNew Jorke leidžiamas amerikiečių žurnalas „The American Mercury“ išsamiai aprašo apie

10. Įsteigtas išradėjams remti bankas 1947/3 birželis; Autorius : red.
Jūs nustebsite išgirdę, kad apie 90% visų naudingųjų išradimų autorių, kurių Išradimais

11. MOKSLAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Kova su vėžiuAmerikoje pačios pavojingiausios ligos yra širdies susilpimas ir vėžys. Šiuo metu JAV

12. Darbo virtuozai 1947/4 liepa; Autorius : red.
Pastaraisiais laikais modernieji mokslai, tarp jų ir Teologija, gerokai pasinešė socialine kryptimi,

13. Logoterapija 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
MOKSLAS Pereitais metais Vienoje pasirodė dėmesio vertas veikalas: Dr. Viktor E. Frankl. „ A r z l l

14. Tremties metai. Lietuvių Rašytojų metraštis 1947/5 rugpjūtis; Autorius : S. L.
VERTINIMAI Prieš vertindami tą arba kitą dalyką padorūs recenzentai visuomet pasidžiaugia

15. MŪSŲ PRAEITIES VERTINIMO KLAUSIMU 1947/6 rugsėjis; Autorius : DR. A. STANYS
Kuklus, tolimas nuo arogancijos yra lietuviškas būdas. Mes dažnai patys savęs nepažįstame ir

16. BALTŲ KALBOS IR TAUTOS 1947/6 rugsėjis; Autorius : R. J. KANTRIMAS
XVIII a. galo ir XIX a. pirmosios pusės kalbininkai, įsižiūrėję į daugelį Europos kalbų ir kai

17. MOKSLAS 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
Amerika atrasta dar prieš Kolumbą1705 m. pasirodžius danų moklininko Torphaens veikalui „Historia

18. ARCHITEKTŪROS STILIŲ RAIDA IR LIETUVIŠKO STILIAUS KLAUSIMAS 1947/7 spalis; Autorius : DOC. INŽ. K. KRIŠČIUKAITIS
Misionierių bažnyčia Vilniuje (vėlyvasis barokas) Foto

19. Rasti apaštalų kapų paminklai 1947/7 spalis; Autorius : red.
M O K S L A S„Naujojo Gyvenimo“ 4 nr. buvo paskelbta žinutė, kad Romoje šv. Petro bazilikos

20. Kraujas, kuris užmuša 1947/7 spalis; Autorius : red.
Mokslininkai surado naują, dalyką — kad mumyse esama kraujo, kuris užmuša. Tuo būdu miršta

21. LIETUVIŲ KALBA IR JŲ SENOVINĖ KULTŪRA 1947/8 lapkritis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Žmogaus kalba yra ne tik geriausia jo sielos bei dvasios išraiška, bet tuo pat metu ir žymiausia jo

22. Saulės energija mokslo tarnyboje 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
Faktas lieka faktu, jog gausėjant žemėje žmonių skaičiui (dabar jų yra apie 2.240 mil.),

23. Naujienos 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
* N. Ulme įvyko ukrainiečių mokslininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 142 profesoriai ir docentai.

24. Milano kardinolo „Baltoji knyga“ 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS1943 m. italų gyvenime buvo laimingi: buvo nuverstas fašistų, režimas, Badoglio

25. PRAEITIES REIKŠMĖ LIETUVIŲ TAUTOS IŠSILAIKYMUI 1947/9 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
1. ISTORINIO LIKIMO SVARBA Lietuvių tauta prieš 7 amžius subrendo į tikrą istorišką tautą,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai