Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1964
Categories 1964
1 sausis (23), 10 gruodis (17), 2 vasaris (21), 3 kovas (12), 4 balandis (23), 5 gegužė (20), 6 birželis (14), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (25), 9 lapkritis (26)
 

1. PRIEŠ 46 METUS 1964/2 vasaris; Autorius : Red.
Pirmajam pasauliniam karui užsitęsus ir Rusijai aiškiai pralaimint, stiprėjo viltys ir galimybės

2. NEŽINOMAS 17-to AMŽIAUS VARIO RAIŽINYS SU LIETUVIŠKU UŽRAŠU 1964/2 vasaris; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Vario raižinių arba graviūrų iš XVII ir XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje būta gan daug.

3. LIETUVIO VALSTIEČIO MAŽOJOJE LIETUVOJE IKONOGRAFIJA 1964/3 kovas; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Pažvelgę į Kristijono Donelaičio biografijos dokumentacinę medžiagą, susiduriame su paradoksu, kad

4. PRANCIŠKONAI KAUNE XV AMŽIUJE 1964/4 balandis; Autorius : JONAS MATUSAS
Dar 1939 m. buvau viename šaltinyje radęs apie pranciškonų vienuolyną Kaune 15-me amž. Bet per karą

5. PLUOŠTAS DOKUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZDĄ 1964/6 birželis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
(pabaiga) Cituotasis 1828 V 12 raštas iškelia vėl naują Strazdo biografijos problemą, būtent, iš

6. IŠSKIRIAMIEJI ŽENKLAI LIETUVIŠKOJE NUMIZMATIKOJE 1964/7 rugsėjis; Autorius : JONAS K. KARYS
Iš visų žmogaus sukurtų dalykų vien pinigas turi ypatingą, sakytum, burtų galią pasikeisti į bet

7. SIMANAS DAUKANTAS IR JO PALIKIMAS LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1964/9 lapkritis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Šimtmečio sukakčiai (I864. II. 24 - I964. 12. 6) nuo pirmojo lietuvių tautos istoriko

Lietuvino J. AISTIS 1714 I 1 Kristijonas Donelaitis gimė Lazdynėlių dvare netoli Gumbinės.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai