Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1966
Categories 1966
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (20), 4 Balandis (21), 5 Gegužė (19), 6 Birželis (20), 7 Rugsėjis (13), 8 Spalis (19), 9 Lapkritis (18)
 

1. KOVOTOJAI IR KOLABORANTAI 1966/1 Sausis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Svarstymai apie XIX amžių Lietuvoje (I) 1. Aptarimo ieškant Kovoti dėl savo krašto laisvės, kaip ir

2. ŽVILGSNIS Į 1965 METUS 1966/1 Sausis; Autorius : A. Rimvydas, J. Alaušius
I. VISUOMENINĖ VEIKLA 25-ių metų kovos dėl Lietuvos laisvės sukaktis Rusams

3. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ - REALUS TIKSLAS 1966/2 Vasaris; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Švenčiant Vasario 16 dieną, tinka ir yra reikalinga susimąstyti dėl jos minėjimo pobūdžio. Ši

4. JAUNIMAS DVIEJŲ KULTŪRŲ SANKRYŽOJE 1966/2 Vasaris; Autorius : PR. GAIDAMAVIČIUS
Esame įpratę girdėti standartinį posakį: žmogus atėjo pasaulin. O ir mes patys žiūrime į naujagimį

5. DĖL VEIKSNIŲ KONFERENCIJOS CLEVELANDE PAREIŠKIMO 1966/3 Kovas; Autorius : A. R.
JAV gyvenime yra normalus ir savaime suprantamas dalykas, kad kiekviena aukšto pareigūno, pvz prezidento,

6. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/5 Gegužė; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 1. Kelios įvadinės ir metodologinės

7. 1941 birželio 23 1966/6 Birželis; Autorius : Red
Šį mėnesį sukanka 25 metai nuo 1941 birželio 23 dienos, kurią po vienerių metų okupacijos

8. PAVERGTŲJŲ PASIPRIEŠINIMAS IR LAISVŲJŲ ILIUZJJOS ... 1966/6 Birželis; Autorius : ADOLFAS DAMUŠIS
1941 birželio sukilimą minint Tikėjimas, kad žmogaus laisvės troškimas laimės, paprastai yra

9. 1941 METŲ SUKILIMAS 1966/6 Birželis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Nors Nacių-Sovietų 1939 rugpiūčio 23 susitarimu Lietuva buvo priskirta Sovietų įtakos sferon ir

10. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/6 Birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 3. Penkių pagonių pomindauginių Lietuvos valdovų sąlytis su

11. LIETUVOS KRIKŠTO PROBLEMA 1966/8 Spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta? 5. 1387 metų Lietuvos krikšto charakteris Iš Livonijos

12. Dokumentai apie K. Donelaičio protėvį 1966/9 Lapkritis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Vokietijoje apie Kristijoną Donelaitį jo 250 metų gimimo sukaktuvėse specialų straipsnį išspausdino

13. ŠIMTMETIS SU MENDELIU BIOLOGIJOJE 1966/10 Gruodis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Permai, 1965 rugpiūčio 4-7 iš įvairių pasaulio kraštų buvo suvažiavę į Brno miestą nemažas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai