Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1955
Categories 1955
1 sausis (22), 10 gruodis (18), 2 vasaris (24), 3 kovas (25), 4-5 balandis-gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (19), 9 lapkritis (18)
 

1. ATBUNDANČIOS TAUTOS ŽYGIAI IR VEIKĖJAI 1955/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
PROF MYKOLO BIRŽIŠKOS "LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS" Skaitant dviejų tomų "Lietuvių tautos kelią", vis

2. AMERIKOS ŪKIO PAJĖGUMAS 1955/2 vasaris; Autorius : J. BUDZEIKA
Amerika yra jaunas ir turtingas kraštas. Žmonės čia sukūrė augštą civilizaciją ir pasiekė

3. PAUL CLAUDEL 1955/3 kovas; Autorius : A. VAIČIULAITIS
1868 - 1955 Pelenų dieną literatūra neteko pačios didžiosios dabartinių laikų žvaigždes,

4. PABALTIJO ISTORIJA 1955/3 kovas; Autorius : Zenonas Ivinskis
Paskutinieji keleri metai latvių istorijos mokslui buvo gana derlingi. Prof. A. Spekke išleido latviškai

5. VILNIAUS PROISTORĖ 1955/6 birželis; Autorius : JONAS PUZINAS
1. Įvadas Benagrinėdami Vilniaus pradmenis ir beaiškindami ankstyviausios sodybos klausimą, susiduriame

6. GELEŽINES UŽDANGOS KILMĖ IR ESMĖ 1955/6 birželis; Autorius : Prof. Kazys Pakštas
Kai X-to amžiaus pabaigoje Rusija priėmė krikščionybę iš Bizantijos, tuomet ji nejučiomis

7. LIETUVOS GOTIKA 1955/7 rugsėjis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Bernardinų bažnyčios bokštas Vilniuje Jos chronologija, geografija ir tyrinėtojai Senojo gotinio

8. Lietuvių liaudies meno simbolių klausimu 1955/8 spalis; Autorius : MARIJA GIMBUTIENĖ
Mano straipsnis "Lietuvių kryžių ir koplytstulpių kilmes klausimu" kultūriniame "Draugo" priede 1955 m.

9. BALTŲ INSTITUTO METRAŠTIS 1955/10 gruodis; Autorius : P. Rėklaitis
Baltų Institutas (Baltisches Forsehungsinstitut) Vakarų Vokietijoje, remiamas Vakarų Vokietijos valdžios

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai