Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1957
Categories 1957
1 sausis (24), 10 gruodis (20), 2 vasaris (19), 3 kovas (24), 4 balandis (17), 5 gegužė (22), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (19), 9 lapkritis (13)
 

1. LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJA BESIDOMINTIEMS 1957/1 sausis; Autorius : LTID Organizacine Komisija
1.    Yra daug lietuvių tautos istorijos problemų, kurios reikalingos artimiausioje ateityje

2. MŪSŲ TAUTINIŲ SIEKIMŲ PAGRINDAI 1957/2 vasaris; Autorius : A. BALTINIS
1. Žmogaus prigimtis ir tautiniai siekimai Tarp mūsų yra susidaręs reikšmingas paprotys švęsti

3. NEPRIKLAUSOMOS IR DABARTINĖS LIETUVOS TAUTOSAKOS DARBAI 1957/2 vasaris; Autorius : A. MAŽIULIS
Paskutiniu metu iš Lietuvos į Vakarus išvežama daugiau ir įvairesnių knygų, jų tarpe ir tautosakos

4. NAUJI LOGIKOS KELIAI 1957/2 vasaris; Autorius : Jonas Rugis
Neseniai Dubline, Airijoje, mirė žymus lenkų mokslininkas Jonas Lukasievičius, nuo 1946 m. čia dirbęs

5. LIETUVIŲ TAUTOS PLOTAI IR GYVENTOJAI 1957/3 kovas; Autorius : PROF. K. PAKŠTAS
1. Proistoriniai laikai Jie apdengti tiek stora praeities migla, kad nėra galimybės apskaičiuoti tų

6. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 1957/4 balandis; Autorius : Steponas Kolupaila
Lietuvių Enciklopedija, pasigėrėtinas mūsų emigracijos paminklas, išspausdino X tomą, siekiantį

7. ŽVAIGŽDĖS GYVENIMAS 1957/5 gegužė; Autorius : DR. R. ZALUBAS
Visatos pažinimas per paskutiniuosius penkiasdešimt metų labai daug pažengė pirmyn. Atsirado visai

8. INOCENTO IV LAIŠKŲ RINKINYS APIE PABALTIJO KRAŠTUS 1957/5 gegužė; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Garsus pranciškonų-konventualų istorikas italas Tëv. G. Abate, 1955 m. sudarydamas tikslesnį Paduvos

9. PETRAS DANCKERSAS DE RIJ VILNIAUS MENO ISTORIJOJ 1957/6 birželis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Senesnėje literatūroje, aprašančioje Vilniaus meno paminklus, nuo Narbuto iki Zahorskio ir vėliau,

10. NAUJA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 1957/6 birželis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Dabartinis Poznanės, anksčiau Vilniaus universiteto profesorius Jonas Otrębskis yra mums gerai

11. MAIRONIS IR LIETUVA 1957/8 spalis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
Dvidešimt penkeri metai nuo Maironio mirties jau yra laiko perspektyva, kurioje aiškiau išryškeja

12. VILNIUS ZIGMANTO AUGUSTO LAIKAIS 1957/8 spalis; Autorius : DR. A. ŠAPOKA
(IŠTRAUKA IŠ "AIDŲ" PREMIJĄ GAVUSIOS KNYGOS "SENASIS VILNIUS") Zigmanto Augusto laikų pats

13. VINCO KRĖVES ISTORINĖS DRAMOS 1957/9 lapkritis; Autorius : J. GRINIUS
"Šarūnas" Tautos Teatre  (dekoracijos V. Bičiūno) 1. V. Krėvės kūrybos pobūdis Vincas

14. FRAGMENTAI IŠ MANO PAŠNEKESIŲ SU VINCU KRĖVE 1957/9 lapkritis; Autorius : VYT. MYKOLAITIS
I. Lietuvoje 1940 metų pradžioje nukėlus į Vilnių humanitarinių mokslų fakultetą, V. Krėvė taip

15. NARUTIS - VILNIUS - KAUNAS 1939 M. 1957/10 gruodis; Autorius : PROF. STEPONAS KOLUPAILA
MEDŽIAGA MONOGRAFIJAI APIE NERĮ 1939 metų vasaros kelionėms pasirinkau Vilniaus kraštą. Vieną

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai