Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1958
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 1958/1 sausis; Autorius : PREL. JONAS BALKŪNAS
I. Istorinis posūkis lietuvybės kelyje Mūsų išeivijos tautines salas be atvangos ir negailestingai

2. APŽVALGA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IKI XVl-TO AMŽIAUS PABAIGOS 1958/1 sausis; Autorius : JONAS MATUSAS
Čia duodama apžvalga yra sudaryta pagal autoriaus paskaitas iš "Lietuvos Medžiaginės Kultūros

3. APŽVALGA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IKI XVI-TO AMŽIAUS PABAIGOS 1958/2 vasaris; Autorius : JONAS MATUSAS
(Pabaiga)   Šiek tiek apie dvaro, sakytumėm, administracinę konstrukciją. Beveik visuomet jis turi

4. ATGIMIMO PAVASARIS AR SUNYKIMO RUDUO 1958/2 vasaris; Autorius : JONAS PETRĖNAS
Praslinkus dvejiems metams nuo antrojo pasaulinio karo, Paryžiaus kardinolas Emanuelis Suhard parašė

5. ŠV. KAZIMIERO ŽYGIS VENGRIJON 1958/3 kovas; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
PASTANGOS KAZIMIERAITĮ PASODINTI VENGRŲ KARALIUMI I.    Įvadas — perdėtas Vengrijos

6. DIDŽIOSIOS ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS VILNIUJE 1604 IR 1636 METAIS 1958/3 kovas; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS, S. J.
Ligi šiol, kiek man žinoma, dar niekas lietuviškoje spaudoje nėra plačiau aprašęs šiaip dažnai

7. ŠV. KAZIMIERO PALAIKŲ SAUGOJIMAS 1958/3 kovas; Autorius : DR. A. ŠAPOKA
Kaip jau kituose straipsniuose buvo pažymėta, šv. Kazimieras mirė 1484 rn. kovo 4 d., ketvirtadienį po

8. SVARBUS VEIKALAS R. EUROPOS PROISTOREI PAŽINTI 1958/4 balandis; Autorius : J. Puzinas
Rytų Europcs proistorė, kad ir senokai pradėta tyrinėti, Ilgi šiol dar nėra pakankamai išnagrinėta.

9. LIETUVIŠKI PEILIUKAI" PRIEŠ 550 M. 1958/5 gegužė; Autorius : Jonas Matusas
Tie "lietuviški peiliukai" mane suintrigavo dar Lietuvoje, kai 1934-35 m., rašydamas apie "Švitrigailą,

10. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1958/7 rugsėjis; Autorius : JONAS AISTIS
Pabaiga   Mokytojų dabar priskaitoma daugiau kaip 23,000. Tai daugiausia naujai, jau pokariniais

11. KUNIGAIKŠTIS KOMOTAS IR JO ŽUVIMO VIETA 1958/8 spalis; Autorius : P. BŪTĖNAS
Įžangėlė Sūduvos-Jotvos pietuose, V. Bugo (Vyslos deš.-š. įtako) linkan, kur tebėra

12. PROF. E. FRAENKELIS 1958/8 spalis; Autorius : Dr. Pr. Skardžius
1957 m. spalio 2 d. mirė daugeliui iš mūsų gerai pažįstamas dr. Ernstas Fraenkelis, buvęs anksčiau

13. VINCAS KUDIRKA IR LIETUVIŲ KALBA 1958/9 lapkritis; Autorius : P. JONIKAS
Vincas Kudirka , anuo metu stovėdamas pačiame priešakyje to negausingo būrelio žmonių, kurie vadovavo

14. KAIP VINCAS KUDIRKA BUVO SUIMTAS? 1958/9 lapkritis; Autorius : A. MERKELIS*
1895 m. vasarą žandarai suėmė pas Petrą Kriaučiūną Plokščiuose viešėjusį daktarą Vincą

15. VIKINGAI, KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAIČIUOSE APIE 850 M. IR KURŠAS 1958/9 lapkritis; Autorius : JONAS MATUSAS
Hamburgo-Bremeno arkiv. Rimbertas, aprašydamas savo pirmatako šv. Ansgaro gyvenimą, mini švedų, vikingų

16. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA PIRMOS KULTŪROS PREMIJOS LAIMĖTOJA 1958/9 lapkritis; Autorius : L. Dambriūnas
Informuoti visuomenę apie LB, kurios jau turime 14 tomų, nėra jokio reikalo. Kas bent kiek domisi

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai