Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1984
Categories 1984
1984 m. 1 sausis-vasaris (21), 1984 m. 2 kovas-balandis (23), 1984 m. 3 gegužė-birželis (21), 1984 m. 4 liepa-rugpjūtis (21), 1984 m. 5 rugsėjis-spalis (22), 1984 m. 6 lapkritis-gruodis (25)
 

1. KAS JIE? Klaipėdiečiai, mažlietuviai, prūslietuviai ar prūsai? 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : A. Koncė
Pernai sukako 700 metų nuo to laiko, kai vokiečių kryžiuočių ordinas pabaigė karus prieš senuosius

2. LIBERALIZMO IDĖJOS LIETUVOJE 19 AMŽIAUS PRADŽIOJE 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Dr. Dovydas Fainjauzas
Lietuva, o ypatingai Vilnius, 19 amžiaus pradžioje tapo vienu stambiausių liberalizmo centrų rusų

3. KAI KURIE LIETUVIŲ KALBOTYROS VYSTYMOSI BRUOŽAI 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : JANINA K. RĖKLAITIENĖ
Devyniolikto šimtmečio pabaigoje lietuvių kalba buvo iškilusi kalbotyros moksle. Betgi ją iškėlę

4. JAV LIETUVIŲ VEIKLOS 1983 METŲ APŽVALGA 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : A. PLUKAS
Šventieji metai Popiežius Jonas Paulius II 1983 metus buvo paskelbęs jubiliejiniais Atpirkimo metais

5. ISTORIKO NUEITAS KELIAS SU KRYŽKELĖMIS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : J. JAKŠTAS
Kai žvelgiama į istoriko nuveiktus darbus, jam pasitraukus iš gyvenimo, sumuojama jo mokslinė veikla ir

6. JORGE GUILLEN 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
1893 — 1984 Keletą mėnesių prieš savo mirtį, lyg nujausdamas beartėjantį galą, Jorge Guillėn

7. ASMENYBIŠKUMAS IBSENO DRAMOSE PEERAS GYNTAS 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
4.  Aktorius Peeras Gyntas buvo tikras, kad jo sugebėjimas būti, kuo tik jis panoro, liudija jo

8. ŠV. KAZIMIERO RELIKVIJŲ PERKĖLIMO REIKALAI 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : VYSK. KAZIMIERAS PALTAROKAS
VYSK. KAZIMIERO PALTAROKO PATEIKTI DOKUMENTAI I RELIGINIŲ KULTŲ REIKALŲ PIRMININKUI PRIE TSRS

9. AUKOJIMAS PRŪSUOSE ŠEŠIOLIKTO ŠIMTMEČIO PRADŽIOJE 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS
ETNOLOGIJOS IR RELIGIJŲ ISTORIJOS STUDIJA Dr. Jono Balio pasiūlymas Prieš keletą metų dr. Jonas

10. LIETUVIAI GYDYTOJAI AMERIKOJE XIX ŠIMTMEČIO PRADŽIOJE 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : MILDA BUDRYS, M.D.
Lietuviai Šiauriniame Amerikos kontinente gyveno jau prieš kelis šimtus metų. XVII-ame šimtmetyje iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai